Bulletin představuje

Redakce Chemických listů chce umožnit představení významných chemických entit, a to především z ČR anebo alespoň s významnými vazbami na tento region jak kapitálovými, tak obchodními. Příspěvky do rubriky jsou vítány. Předpokládaný rozsah 1 strana rukopisu 30 x 60.

Novácké chemické závody

NCHZ, podnik, jehož 51 % akcií vlastní pražská firma INEKON spol. s r.o., byly založeny v roce 1940, kdy byla spuštěna prvá elektrolýzní jednotka vyrábějící chlor, NaOH, a řadu návazných produktů. Dnes je tento podnik, zaměstnávající 2 500 zaměstnanců a zabírající 113 hektarů, předním výrobcem vinylchloridu a PVC, pokračuje klasická výroba, rozrostla se výroba karbidu vápníku a acetylénu, chlorovaných uhlovodíků a organických chemikálií. Závody mají vlastní servis, výzkum i jednotky technického rozvoje. V provozech jsou postupně aplikovány nejmodernější technologie.

NCHZ mají vlastní spalovnu odpadních chemikálií i spalovnu halogenovaných uhlovodíků. Teplo ze spaloven je používáno pro generování páry. Technologie jsou koncipovány jako "bezodpadové" nebo je zajištěno minimální ovlivnění životního prostředí. Tyto projekty na ochranu prostředí zahrnují kromě "chemických" opatření i záchyt prachu, jehož jenom v případě karbidu vápníku je 200 tun za rok. Významné bylo snížení emisí CO z 3 000 tun v roce 1995 na 53 tun v roce 1996. Celková produkce odpadů poklesla o 8 500 tun.

Téměř 70 % produkce je exportováno a nás těší, že ČR je nejvýznamnější zahraniční partner NCHZ, firmy, která obdržela v roce 1996 ocenění jako nejlepší exportér SR roku. V témže roce obdržely NCHZ i Cenu SR za kvalitu v kategorii velkých organizací. Hospodářský výsledek NCHZ se drží významně v černých číslech.

Kontakt NCHZ, M.R. Štefánika 1, 972 71 Nováky, Slovensko, fax +421-862-922-221.

pad