Výročí a jubilea

Životní jubilea členů společností ve 2. čtvrtletí 1998

85 let

RNDr. Jiří Novák, DrSc., (14.5.) dříve ÚFCH J.H. AV ČR Praha, nyní v důchodu Praha

Ing. František Plzák, (4.6.) dříve SPŠCH Praha, nyní v důchodu

80 let

Dr. Ing. František Esterka, CSc., (9.4.) dříve VÚ geologického inženýrství Brno, nyní v důchodu Brno

Ing. Jiří Růžička, DrSc., (15.4.) VÚ stomatologický Praha, nyní v důchodu Praha

RNDr. Věra Blumová, CSc., (29.4.) dříve VÚZORT Praha, v důchodu Praha

Doc. Dr. Ing. Ludvík Diviš, CSc., (6.5.) dříve VŠCHT Praha, nyní v důchodu Praha

75 let

Ing. Vilém Reinöhl, CSc., (28.4.) dříve VÚMCH Brno, nyní v důchodu Brno

Ing. Antonín Mrskoš, CSc., (29.4.) dříve VÚ pediatrický Brno, nyní v důchodu Brno

Ing. Ladislav Krčma, (17.5.) dříve VELAMOS, n.p. Loučná nad Desnou, nyní v důchodu Šumperk

RNDr. Antonín Heyrovský, (21.5.) dříve Chemický ústav Karlovy university Praha, nyní v důchodu Praha

Ing. František Daněček, (2.6.) dříve SPŠ konzervárenská Bzenec, nyní v důchodu Ježov

RNDr. Vladimír Hanuš, CSc., (5.6.) dříve ÚFCHE AV ČR Praha, nyní v důchodu Praha

Ing. Vladimír Čížek, (6.6.) dříve Chemické závody Litvínov, nyní v důchodu Louny

Ing. Anna Fábryová, CSc., (19.6.) dříve VŠCHT Praha, nyní v důchodu Praha

Karel Doležal, profesor, (30.6.) Pedagogická škola Karlovy Vary, nyní v důchodu Praha

70 let

Doc. Ing. Jaroslav Prugar, DrSc., (10.2.) VÚ rostlinné výroby Praha

Ing. Tomáš Míšek, DrSc., (1.4.) dříve VÚ chemických zařízení Praha, nyní v důchodu Praha

Ing. Jiří Lašek, CSc., (21.4.) dříve Fyzikální ústav AV ČR Praha, nyní v důchodu Praha

Prof. RNDr. Iška Hauzar, CSc., (2.5.) pedagogická fakulta UK Praha, nyní v důchodu Praha

Ing. Josef Exner, CSc., (20.5.) dříve ÚNBR AV ČR Praha, nyní v důchodu Červený Kostelec

Doc. RNDr. Ladislav Skurský, CSc., (2.6.) dříve PřF Masarykovy University Brno, nyní v důchodu Brno

PhMr. Jitka Martincová, (19.6.) dříve KHS Ústí nad Labem, nyní v důchodu Ústí nad Labem

RNDr. Luděk Wünsch, CSc., (24.6.) dříve KÚNZ Ústí nad Labem, nyní v důchodu Třebenice

MUDr. Blahoslav Hejda, (30.6.) dříve Krajská nemocnice Ostrava, nyní v důchodu Ostrava

Prof. Ing. Jan Pokorný, DrSC., (30.6.) dříve VŠCHT Praha, nyní v důchodu Praha

65 let

Ing. Zvonimír Nový, (1.4.)Západočeské papírny, Plzeň

Dr. Václav Silvar, (2.4.) Základní škola Praha

Ing. Vratislav Velich, CSc., (3.4.) VŠCHT Praha

Ing. Vladislav Malý, (19.4.) Spojené závody na výrobu karborunda a elektritu Benátky nad Jizerou

RNDr. Ivan Král, (4.5.) Závody přesného strojírenství a.s. Zlín

Ing. Vít Lukeš, (6.5.) ÚOCHB AV ČR Praha,

Ing. Jaroslav Stehlíček, CSc., (18.5.) ÚMCH AV ČR Praha, redaktor Chemických listů

RNDr. Věra Vaňková, (1.6.) Sportovní škola Kladno

prom. chem. Zdeněk Prusík, CSc., (11.6.) ÚOCHB AV ČR Praha

PhDr. Eva Pešinová, (30.6.) CHISA Praha

60 let

RNDr. Věra Vaisarová, CSc., (11.4.) redakce Collection Praha

Ing. Eva Holečková, (14.4.) VŠCHT Praha

Ing. Josef Fryčka, (21.4.) OSEVA PRO s.r.o., VÚ olejnin Opava

RNDr. Květuše Poljaková, CSc., (3.5.) VZÚ Ostrava - Kunčice

Ing. Hana Mouchová, CSc., (18.5.) VÚ rostlinné výroby Praha

Doc. Ing. Ivan Fořt, DrSc., (28.5.) ČVUT Praha

RNDr. Jiří Jindra, CSc., (7.6.) ÚSD AV ČR Praha

Ing. Jiří Fusek, CSc., (24.6.) ÚANCH AV ČR Praha

Blahopřejeme

Členové Společností, kteří zemřeli.

Dr. Ing. Ján Janda, CSc., dříve Ústav ekonomiky riadenia chemického průmyslu Bratislava, Slovensko, zemřel 11.3.1996 ve věku 74 let

Dr. Ing. Vladimír Janata, CSc., dříve VÚFB Praha, nyní v důchodu Praha zemřel dne 9.11.1997 ve věku 80 let

Prof. Ing. Jan Neiser, DrSc., Technická universita Ostrava, zemřel 24.11.1997 ve věku 65 let

Čest jejich památce.