Technické zajímavosti a služby

Jak se Vám líbí?

Laboratoř biotransformací vznikla na počátku roku 1995 v rámci reorganizačních změn v Mikrobiologickém ústavu. Vedoucím nové laboratoře se stal Ing. Vladimír Křen, CSc. Laboratoř vznikla ne zcela přirozeným vývojem z pěti různých skupin. Stál před námi úkol vytvořit nový program laboratoře, práci v nově vzniklé laboratoři postupně synchronizovat a vytvořit funkční vědecký tým. V souvislosti s utvářením identity nového kolektivu jsme se rozhodli vytvořit logo laboratoře, které by bylo použitelné jak na dopisní papíry a vizitky, tak na prezentace.

Na řešení tohoto úkolu jsme se dohodli s výtvarníkem Jiřím Lenečekem. Do podrobností jsme s ním prodiskutovali naše požadavky týkající se věcného obsahu loga (LB - Laboratoř biotransformací) a vysvětlili jsme mu význam slova biotransformace, abychom mu poskytli uměleckou inspiraci. Od počátku jsme měli jasnou představu kombinace barev olivově zelené a tmavě modré, které nám připadaly dostatečně konzervativní, aby mohly symbolizovat vědecké pracoviště, a zároveň velmi elegantní.

Pan Leneček nám předložil přibližně patnáct návrhů, které různým způsobem vystihovaly zadané tema. Nakonec jsme zvolili ten, který dle umělecké licence znázorňuje interakci "enzymu se substrátem" a zároveň naznačuje počáteční písmena názvu laboratoře. Jeho definitivní verzi, kterou jste možná již viděli na posterech prezentovaných naší laboratoří, si Vám nyní dovolujeme představit. A ptáme se: "Jak se Vám líbí?"

Jana Dvořáková

J. Žďárek: Proč Vosy, Včely, Čmeláci, Mravenci a Termiti ...? aneb Hmyzí Státy; ÚOCHB AV ČR, Praha 1997, 190 str., 290 Kč.

Autor, vědecký pracovník Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, podává s úsměvným nadhledem nejnovější poznatky o životě a chování společensky žijícího hmyzu, tj. vos, včel, mravenců a termitů. Čtenář se v ní dozvídá, JAK a PROČ se už před milióny let vyvinuli tvorové organizovaní do společností, jejichž složitost si nic nezadá - ba v mnohém daleko předčí - uspořádání společnosti lidské. Tvorové, v jejichž společenském kodexu je sobectví neznámým a překonaným jevem, kteří žijí v multimiliónových metropolích v dokonalé harmonii s přírodou a u nichž se rozhoduje o řízení a osudu společnosti tím nejdemokratičtějším způsobem i přesto, že zvenčí se jejich režim jeví jako ta nejkrutější totalita. Kniha je bohatě ilustrována kolorovanými kresbami Ivo Švorčíka a doplněna množstvím barevných fotografií. I když svou formou na první pohled připomíná knížky příběhů populárního Ferdy Mravence, obsahuje spoustu vědeckých poznatků a informací v české literatuře dosud neuveřejněných, podaných svěžím a někdy až provokujícím způsobem. Je vhodná pro čtenáře všech generací, kteří se zajímají o přírodu a její záhady. Pokud knihu nenaleznete v knihkupectví, můžete si ji objednat přímo u vydavatele (ÚOCHB AV ČR, Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6, tel.,fax: 02-3111271, e-mail: cccc@uochb.cas.cz). #9809

Bohumír Valter

Stipendijní místo

A postdoctoral position will be available (Department of Chemistry, Columbia University, New York, NY 10027) beginning July 1 1998. The central interest of my group is to seek and study novel catalytic systems in areas of organic synthesis and biocatalysis. Columbia provides a dynamic and stimulating intellectual environment. The famous "Thursday problem sessions" are an example of the interactive atmosphere in the department. Postdoctoral fellows will enjoy the opportunity to interact with graduate students and postdocs of the world class. Also, more than fifty pharmaceutical companies come to interview our students and postdoctoral colleagues. The cultural richness of New York city adds to the attractiveness of this position.

Applicants should arrange for three letters of recommendation, a curriculum vitae including a list of publications and copies of representative publications.

Current Address (until June 1998) Prof. Dalibor Sames, Ph.D, Bioorganic Laboratory, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, 1275 York Ave., RRL 1309, New York, NY 10021, Tel: 212-639-5503/Fax: 212-772-8691, e-mail: dsames@ski.mskcc.org; after July 1 1998, Department of Chemistry, Columbia University, 3000 Broadway Ave, New York, NY 10027

Nomeklatura a terminologie

Naše sdělovací prostředky, letáky firem a bohužel i mnohé odborné články a knížky obsahují nesprávné názvy a termíny nejčastěji z organické, analytické, fyzikální chemie a biochemie. Ve snaze předejít těmto nepřesnostem nabízí Nomenklaturní komise při ČSCH spolu s přizvanými odborníky široké veřejnosti bezplatnou poradenskou službu v otázkách nomenklatury a terminologie z výše uvedených oborů. Dotazy adresujte na adresu sekretariátu ČSCH.

Světlovody posunují citlivost DAD

Jedna z firem, které vždy představovaly světovou špičku v HPLC, Thermo Separation Products (vzniklá původně z firem Spectra-Physics, Linear a LDC) přinesla na trh naprostou novinku mezi detektory s diodovým polem, detektor, který má celu s optickou dráhou 50 mm, objem cely 10 ml, šum 0,3 x 10-5 AU@254nm, rozsah 180-800 nm. Vtip detektoru je v použití vláknové optiky v uspořádání podobném jinanovému listu, která bez ztráty optického výkonu poslouží k rozvinutí světla na pole diod. Dále má detektor vestavěné pomůcky pro validaci a spolu s programem PC1000/Spectacle poskytuje maximální užitnou hodnotu ve své třídě výrobků. #9810

Nový plynový chromatograf od Hewlett-Packard - HP 6890 Plus

Tento systém nahrazuje HP 6890 GC a bude k dispozici od začátku roku 1998. HP 6890 Plus zahrnuje řadu vylepšení, která zjednodušují a zefektivňují práci se systémem. Systém je dostupný v mnoha konfiguracích - s/sl, on-column, PTV nástřiky, uECD, FID, FPD, NPT, AED, MSD... HP 6890 Plus zahrnuje úplnou elektronickou kontrolu tlaku pro rychlejší nastavení parametrů metody a neopakovatelnou stabilitu retenčních časů, dále pak "Retention time locking" (RTL), který umožňuje přesně reprodukovat výsledky v setinách až tisícinách sekundy mezi různými HP 6890 systémy bez ohledu na konfiguraci, operátora nebo umístění systému. HP 6890 Plus GC Vám tak nabízí vysokou spolehlivost Vašich výsledků, snadnou validaci a přenos metod. Pro rychlou chromatografii nabízí HP 6890 Plus rychlejší změny teplot, rychlou elektroniku detektorů a zdarma software pro překlad metod. #9811

Nový automatický dávkovač vzorků HP 7683 ALS

S GC 6890 Plus uvádí firma Hewlett-Packard na trh také nový HP 7683 automatický dávkovač vzorků. Jen rychlé dávkování - 5x rychlejší než ostatní dávkovače - zaručí minimální diskriminaci vzorku při nástřiku. Ke standardu patří možnost nastavení hloubky vpichu dávkovací jehly, dávkování od 0.1 do 50 ml včetně několikanásobného nástřiku, unikátní dávkování on-column na 0.2 mm id kapiláry. HP 7683 ALS umožňuje provádět tzv. "ambient headspace" (technika dávkování z plynné fáze nad vzorkem ve vialce za laboratorní teploty), která výrazně zkracuje dobu přípravy vzorku a je efektivnější alternativou k mikroextrakci pevnou fází. #9812

Generátory plynů pro plynovou chromatografii od firmy Hewlett-Packard

Vysoce účinné kapilární chromatografické kolony a citlivé detektory potřebují pro své optimální fungování kvalitní a čisté plyny: dusík, vodík a vzduch. Moderním a výhodným zdrojem těchto plynů ve srovnání s tradičními ocelovými lahvemi jsou generátory vysoce čistého dusíku, vodíku a vzduchu. Generátor je stabilní zdroj plynu s garantovanou čistotou, který nevyžaduje redukční ventily, a zabírá v laboratoři méně místa než ocelová láhev. Kapacita generátorů umožňuje současný provoz hned několika plynových chromatografů s minimálními nároky na délku rozvodů. Oproti tlakovým lahvím je nutno zdůraznit i vysokou protipožární a protivýbušnou bezpečnost.

Generátor dusíku odstraňuje z tlakového vzduchu v prvním stupni organické látky katalytickou oxidací a ve druhém stupni se s vysokou účinností zbaví kyslíku a oxidu uhličitého. Získaný dusík má čistotu 99,9995% při průtoku až 1 100 ml /min a výstupním tlaku 5,9 bar. Generátor vodíku s garantovanou čistotou vyšší než 99,99999 % se vyrábí ve dvou provedeních s kapacitou 150 a 300 ml/min a regulovatelném tlaku od 0 do 4 bar. Čištění přes palladiovou membránu zaručuje této technologii o 2 řády vyšší čistotu vodíku než nabízí konkurence. Často opomíjeným faktorem při provozování plynového chromatografu je čistota vzduchu. Generátor velmi čistého vzduchu pracuje při tlacích 3 až 8,5 bar a stejně jako generátor dusíku se snadno napojí na rozvod tlakového vzduchu. Hewlett-Packard nabízí dva typy generátorů čistého vzduchu o kapacitě 1 000 ml/min nebo 3 500 ml/min. Závěrem můžeme shrnout společné výhody generátorů plynů: bezpečnost práce, redukce režijních nákladů na plynové hospodářství, neboť generátory vyžadují minimální údržbu, stabilní a spolehlivý a přitom mobilní zdroj plynů přímo v laboratoři, který zaručuje bezvadný chod přístrojů s nižším šumem a vyšší citlivostí. #9813

NIR sacharimetr

Přední americká firma Rudolph Research Analytical (NJ) nabízí špičkový sacharimetr AUTOPOL 880, který změří přesně i "neprůhledné" vzorky bez čeření. Je tak zcela odstraněno použití olovnatých solí, které zatěžují životní prostředí a jejichž použití bude čím dále více omezováno. Měření se provádí při 589 a 880 nm s korekcí na teplotu. K práci je k dispozici 30 uživatelsky definovaných programů, které jsou charakterizovány konkrétním označením vzorku, vlnovou délkou, délkou cely, charakterizací nastavenou citlivost a teplotní korekce. Výsledky jsou zobrazeny v Z, S, Arc, ale i v uživatelsky definované stupnici. Cukerné stupnice jsou odvozeny od mezinárodních standardů ICUMSA. Přístroj je ovládán mikroprocesorem a měření je prováděno prověřeným rotujícím analyzátorem, který je servomechanizmem vyvažován v nulové poloze. Zobrazení měřených hodnot a parametrů je na moderní 320 x 240 zezadu prosvětlené LCD obrazovce o rozměrech 103 x 80 mm. Přístroj je vybaven vlastním datovacím zařízením a hodinami, zálohovou pamětí s možností uchování dat po dobu do 10 let. Autopol 880 vypočítá průměrné hodnoty, standardní odchylky, minima a maxima, zpracování dávek a šarží. Statistické výpočty nejsou omezeny stanoveným největším počtem měření. Měření umožňuje i zařazení výsledků do či mimo stanoveného rozsahu hodnot. Přístroj je vybaven programem pro uživatelskou kalibraci na referenční vzorek či křemenný normál. Kalibrace může být vztažena na všechna měření. Měřená data mohou být tištěna konvenční tiskárnou na paralelním rozhraní Centronics či seriálním. Vnitřní logika přístroje označí na tištěné zprávě "temné vzorky". Zabudované rozhraní RS232 může buď předávat data terminálu, či umožnit ovládání celého měření z počítače. Prověřená špičková konstrukce zaručuje přesnost, rozlišení, opakovatelnost, měření vzorků od 0,1 ml do 15 ml na optické dráze do 20 cm, i vzorků protékajících, takže je svými užitnými vlastnostmi i cenou předurčen jak pro průmyslová, tak laboratorní a výzkumná použití. Přístroj splňuje podmínky evropské certifikace podle normy CE. Servis v ČR je zajištěn. #9814

Přístroje LABCONCO na našem trhu

Přístroje americké firmy LABCONCO (MO, zal. r. 1925), které byly dosud na náš trh dodávány většinou velkoobchodními dodavateli nebo zahraničními společnostmi, mají od konce roku 1997 zastoupení i servis v ČR. Populární nabídka firmy nabízí digestoře a skříně s regulovaným tokem plynu, pracovní skříně s filtrovaným plynem (vzduchem) i podle standardu HEPA, rukavicové boxy, histologické a patologické pracovní stanice, vybavení pro výrobu superčisté vody, myčky nádobí, vymražovací a lyofilizační zařízení, centrifugační koncentrátory, hluboce chlazená kondenzační jímadla, zařízení na odpařování sérií vzorků najednou, rotační laboratorní odpařovány, laboratorní vozíky a stoly, vakuové sušící skříně a boxy, vybavení pro elektroforézy, digitální chloridometry ale i speciální pracovní stanice pro odběry krve. Produkce firmy je nabízena pod heslem "Ochraňujeme vaše laboratorní prostředí", výrobky mají certifikaci CE. #9815

Softwarový balík ALCHEMY 2000

Softwarový balík ALCHEMY 2000 americké firmy Tripos (MO, zal. 1979) je označován jako nová generace chemického výzkumného programového vybavení pro PC. Alchemy 2000 je předkládána jako prostředek maximalizace možností využití osobního počítače. Od prvého uvedení na trh v roce 1985, kdy představoval první program pro PC umožňující konstrukci trojrozměrných zobrazení molekul, má již za sebou dětská léta vývoje. Dnešních téměř 10 000 uživatelů na celém světě činí z tohoto balíku skutečně špičkový produkt přinášející nové možnosti aplikací v biotechnologii, materálového výzkumu, agrochemii, farmaceutickým aplikacím a v chemii celkově. Alchemy 2000 je integrována s nabídkou produktů ISIS MDL Information Systems se stále rostoucí bází uživatelů čítající k dnešku kolem 14 000. Chemici používající databáze ISIS jsou tudíž schopni provádět na svém stolním počítači výpočty vlastnosí a energií. Alchemy 2000 nabízí grafické manipulace v reálném čase v 3D, výpočty vlastností v tabulkové i grafické podobě, propojení s celou řadou dalších chemických kreslících a výpočetních programů. #9816

Struktura programových balíků CambridgeSoft

Na četné dotazy čtenářů přinášíme strukturu nabídky programů Bostonské firmy CambridgeSoft. Programy jsou psány pro W3.1x (WFWG 486 a výše, 8 MB), W95 či NT (486SX a výše, 16 MB), Mac Systém 7.0 a výše PowerPC či 68020 a výše s 8 MB.

CS Chem3D Ultra doplňuje MOPAC Pro (deltaHf solvatační energie, dipóly, náboje, UHF a RHF spinové hustoty, optimalizace geometrií tranzitních stavů, AM1, PM3, MNDO & MINDO/3) k nabídce Chem3D Pro, která je robustní výpočetní utilitou pro PC (více než 50 tis. instalací) umožňující kreslení struktur (Isis/Draw nebo ChemDraw), jejich prostorové znázornění (kaloty, CPK, válce, dreidingy, dráty a koule, stužky, dráty, zobrazující van der Waalsovy poloměry a plochy, výstavbu a rozeznání polypeptidů, včetně subjednotek. Podporované formáty PDB, MacroModel, MDL MOLFILE, CAS via SMD, Beilstein ROSDAL (export), Tripos Sybys MOL a MOL2, Cambridge structural database, MOPAC, EPS, PICT, GIF atd. Výpočtovým standardem je MM2 s možností připojení Gausian 94 pro ab initio, SCULPT, Princeton Simulation Conformer. Možné připojení k CS Chem3D Net přes Nescape či MS Explorer na www.camsoft.com.

CS ChemFinder Pro je zařízení pro vyhledávání struktur a jejich podmnožin a formulaci pokrčilých chemických dotazů a katalogizaci výsledků. Je integrován s ChemDraw, Chem3D, www Chemical Information Server. Obsahuje vlastní databázi. Připojitelný k Internetovému clientu, programům MS Office, Oracle, Sybase, ODBC serverům, Grams, aplikacím Visual Basic OLE, DDE a pod.

CS ChemInfo ve verzi Ultra obsahuje navíck k balíku Pro ChemDraw Ltd, Chem3D Std a ChemFinder Std. Verze Pro je souborem vysoce kvalitních chemických dat z řady světově proslulých katalogů ale hlavně z ISI Index Chemicus. Obsahuje vše, co poskytuje ChemFinder Web Server (http://chemfinder.camsoft.com), databázi NCI pomáhající vyhledat farmakofory, informace o nebezpečných aspektech řady chemikálií včetně tzv. Material Safety Data Sheets, 3D struktury řady sloučenin, informace z bází dat AntiBase, Marinilt, Maybridge, National Cancer Institute a mnoha firemních sbírek.

CS ChemDraw Std nabízí jeden z nejrozšířenějších chemických kreslicích programů pro barevné znázornění struktur, vzorců a reakcí, kompatibilní s produkty CS a MS Word, Excel, WordPerfect, templáty pro většinu podstatných chemických časopisů, výstup jako PostScript, EPS, GIF, SMILES a j. Verze Pro nabízí navíc kompatibilitu s ISIS/Base a ISIS/Draw (copy/paste), drag-and-drop pro použití v celé řadě aplikací, možnost přímé formulace dotazů pro nejdůležitější chemické databáze, "Multi-Center-Attachement" pro práci s organokovy, automatické vyhlazení "od ruky" nakreslených struktur, chemickou inteligenci upozorňující na chyby a automaticky vypočítávající některé fyzikální vlastnosti. Verze Ultra pak doplňuje ClipArt Pro (obrázky pro chemické publikace), ChemFinder Std, ChemInfo Std a ChemDraw SDK pro přizpůsobení ChemDraw potřebám uživatele.

Balíky CS ChemOffice nabízejí ve verzi Net síťové připojení k www.camsoft.com, verze Ltd pro kreslední a modelování ChemDraw Ltd a Chem3D Ltd, verze Std ChemDraw Pro a Che3D Pro, verze Pro zahrnuje ChemDraw Pro, Chem3D Pro a ChemInfo Pro, a verze Ultra přidává ClipArt Pro, MOPAC Pro a ChemInfo Pro. #9817

ASI Statické mixéry pro HPLC

Kalifornská firma ASI vyvinula statické mixéry s možností účinně míchat dvě a více komponent pro multikomponentní a gradientové HPLC a obdobné použití na principu Condova efektu. Po rozvětvení jsou dva proudy tekutiny kříženy v několika uzlových bodech tak, aby se proudy mísily radiálně a bylo minimalizováno axiální mísení. Výsledkem procesu je stabilní průtok s vysoce efektivním mícháním. Mixer se skládá z míchací kazery a pouzdra. Menší typ s vnitřním objemem 50 ml, 150 ml a 250 ml pro aplikace s menším průtokem doplňuje řada 350 ml a 500 ml. Všechny typy jako in-line, binární téčko a ternární téčko. Mixéry ASI dovolují efektvní snížení mrtvého objemu míchacího prostoru. Běžnými nejvíce používanými typy, jsou 150 ml a 250 ml, pro obtížně mísitelné směsi jako THF/H2O je doporučován jeden z větších mixérů (350/500 ml). Pro post-kolonovou derivatizaci je nejvhodnější 50 ml jednotka. Předností ASI mixérů jsou vyměnitelné kazety, žádné pohyblivé části a extrémně vysoká spolehlivost. Další informace na požádání či na URL www.hplc-asi.com. #9818

HPLC ventily pracující i "za sucha"

Takzvané "self-priming" ventily, které umožní začít chromatografii bez unavujícího nasávání mobilní fáze do pumpy injekční stříkačkou, uvedla již před časem na trh kalifornská firma ASI. Na českém a slovenském trhu se používají od svého uvedení a získávají si stále větší oblibu odborníků. Vyráběny jsou s určením pro téměř všechna známá čerpadla HPLC. Zajímavé je, že, vzhledem ke svým unikátním vlastnostem, předčí často i v provozních parametrech ventily originální (od vlastního výrobce čerpadla). Důvodem může být fakt, že inovační firma ASI, pracující v Research Parku v Richmondu u SF, je poetickým souručenstvím technokratických vynálezců, kterým jde o další rozvoj jejich milované disciplíny, realizujících celoživotní výzkumné výsledky. Typický je příklad použití (voda, 10 min, sampling 0,100, požadovaný průtok 1,0 ml/min.) kdy výsledné měření poskytlo hodnoty průtoku 1.0, s průměrnou odchylkou 0,145 % a celkovým přečerpaným objemem 10,162 ml; vysoce převyšující svou kvalitou hodnoty naměřené s ventilem originálním. Ventily ASI jsou tak předurčeny pro vysoce náročné dlouhodobé použití a zvýšení hodnověrnosti vnitřních (podnikových) validací a konfirmací. Další informace na požádání či na URL www.hplc-asi.com. #9819

Měření vakua propojeno s normálem

Firma Vacuubrand, přední výrobce zařízení pro hrubé a střední vakuum, věnovala u příležitosti posledního ročníku výstavy a konference PRAGOVAC Katedře vakuové techniky MFF University Karlovy v Praze certifikované měřidlo pro rozsah 1 000-1 mbar. Vytvořením návaznosti mezi tímto měřidlem a světovým vakuovým normálem v Berlíně bylo umožněno našim vakuářům i pracovníkům s vakuem pracujícím dokladovat v případě potřeby souvztažnost měřených hodnot s uznávanými standardy.