Střípky a klípky o světových chemicích

Některá výročí připadající na rok 1998

Před tři sta lety zemřel Elie Seignette (1632-1698), lékárník v La Rochelle, autor draselno-sodné soli kyseliny vinné, po něm nazvané.

Na rok 1748 připadá narození několika chemiků:

Claude Louis Berthollet (zemřel 1822), profesor pařížské techniky, kde provedl experimentální práce o amoniaku, sirovodíku, třaskavém stříbru, chloru a dalších. Jako vědecký poradce provázel Napoleona do Egypta, patřil k prvním stoupencům Lavoisierova učení.

Adair Crawford (zemřel 1795), profesor vojenské akademie ve Woolwichu u Londýna, objevitel stroncia.

Johann Friedrich Gmelin (zemřel 1804), profesor university v Göttingen, autor učebnic chemie, farmacie a mineralogie (známé kompendium anorganické chemie pochází od Leopolda Gmelina (1788-1853), profesora v Heidelbergu).

Roku 1848 zemřel Jöns Jacob Berzelius (narozen 1779) profesor ve Stockholmu, jeden ze zakladatelů moderní chemie, objevitel několika prvků, původce dnešní symboliky prvků, tvůrce pojmů katalysator a isomerie, stanovil atomové váhy mnoha prvků.

Před sto padesáti lety se narodili:

Henry Edvard Armstrong (1848-1937), Londýnský profesor, autor struktury benzenu alternativní Kekullově.

Phillipe Antoine Francois Barbier (1848-1922), profesor university v Lyonu, jehož práce o organokovových sloučeninách inspirovala Victora Grignarda k objevu pozitivního vlivu diethyletheru při tvorbě alkyl- a arylmagnesiumhalogenidů.

Max Conrad (1848-1920), profesor lesnické akademie v Aschaffenburgu, autor synthesy diethylbarbiturové kyseliny a chinolinových derivátů.

Ferdinand Tiemann (1848-1899), profesor Berlínské university, objasnil strukturu vanilinu, připravil piperonal, difenylthiomočovinu, trinitrotoluen a roku 1866 spolu s K. L. Reimerem o- a p-hydroxybenzaldehyd.

Roku 1898 zemřeli:

Sir Henry Bessemer (narozen 1813), spolumajitel továrny v Sheffieldu, autor hutnického procesu po něm nazvaného.

John Alexander Reina Newlands (narozen 1837), středoškolský profesur v Londýně, autor oktáv (1865) k usnadnění systematiky prvků.

Sir Lyon Playfair (narozen 1818), londýnský profesor, zabýval se složením plynů z vysokých pecí, objevil nitroprussidy a připravil kakodylkyanid Me2AsCN jako bojovou chemickou látku pro krymskou válku (1854).

Theodor Hieronymus Richter (narozen 1825), profesor Bergakademie ve Freibergu, objevitel thalia a india.

Řada chemiků se před sto lety narodila:

William Thomas Astbury (zemřel 1961), profesor university v Leedsu, průkopník rentgenové strukturní analysy.

John Mason Gulland (zemřel 1947), profesor v Nottinghamu, studoval oxytocin a nukleové kyseliny. Jako žák R. Robinsona spolupracoval při řešení struktury morfinu.

Josef Klarer (zemřel 1953), farmaceutický chemik IG Farben v Elberfeldu se účastnil objevu sulfanilamidů ( spolu s F. Mietzschem a G. Domagkem) jako výborný chemoterapeutik.

Elmer Otto Kraemer (zemřel 1963), profesor chemie koloidů ve Wisconsinu. Zabýval se stanovením molekulových hmotností polymerů pomocí ulracentrifugy.

Karl Lohmann (zemřel 1978), profesor fysiologické chemie v Berlíně, objevil klíčovou úlohu ATP při glykolyse.

Karl Ziegler (zemřel 1973), profesor university v Halle, ředitel KWI für Kohlen-Forschung v Mülheimu, laureát Nobelovy ceny 1963. Mimo jiné autor synthesy cyklických ketonů z alifatických dinitrilů, objevitel směsných katalysatorů pro nízkotlakou polymeraci olefinů.

Sto let uplyne od narození profesorů VŠCHT Landy a Čůty. Stanislav Landa (30. 8. 1898 až 31. 3. 1981), objevitel adamantanu (1932), 1933-1945 ředitel výzkumného ústavu firmy Baťa. František Čůta (15. 11. 1898 až 15. 3. 1986) se zasloužil o zavedení instrumentálních analytických metod.

Literatura:

Pötsch W. R., Fischer A., Müller W., Cassebaum H.: Lexikon Bedeutender Chemiker. Leipzig, 1988.
O Landovi Chem.Listy 75, 1119, (1981).
O Čůtovi Chem.Listy 80, 1116,(1986).

Miloslav Ferles