Aprílový klub

Šotek v CHL

Že se redakční šotek nevyhne ani našemu časopisu, plyne z textu uvedeného na str. 877 letošního ročníku (vlevo nahoře, 2. odstavec): "Základem jednoduché metody sledování anaerobního rozkladu autorů ... je.....". Redakce CHL tímto opravuje věc na pravou míru s tím, že nikdy nezamýšlela autory ani sledovat ani rozkládat.

pad

Chemšmejd

Koupil jsem si jednou v závodní kantýně krabici pomerančové šťávy, původem odkudsi z Řecka. Ze zvědavosti jsem si četl přelepku s uvedeným složením. Povinnost ukládá dovozcům opatřovat potraviny informací o složení výrobku v českém překladu. Za dvojtečkou tam byla uvedena voda, pomeranče, .. a najednou mne polil studený pot! Jednou z přísad byl OXID KYTRIA! Hned mi přišly na mysl transurany, hypotetické ostrůvky stabilních isotopů kdesi daleko za Kurčatoviem a tak podobně. Mí kolegové, kterým jsem krabici se šťávou ukázal, hádali, o jaký oxid by se to mohlo jednat. Každý tvrdil něco jiného, jediná věc, na které jsme se shodli, byla jistota, že jde o nějaký radioaktivní nuklid. Neodvážil jsem se nápoj ani otevřít, natož okusit. Pečlivě zabalený do extra sáčku jsem jej odnesl do laboratoře, nasadil si brýle a pryžové rukavice a pak jsem teprve začal tu věc zkoumat. Napadlo mne, že by na krabici, popsané řeckými písmenky, mohl být i anglický překlad složení, který by mohl leccos napovědět. Byl. Pod českým štítkem. Ten jsem opatrně sejmul a užasle jsem četl: "Ingredients: water, oranges, citric acid......"

Radek Liboska