Členská oznámení a služby

Další možnost nákupu knih s členskou slevou

Nakladatelství Maxdorf-Jesenius uzavřelo smlouvu s naší Společností a nabízí jejím členům možnost nákupu knih s 15 % slevou. Knihy lze objednat podle katalogu na dobírku, kdy je účtováno pouze 29,00 Kč za poštovné. Na požádání Vám rádi zašleme katalog nakladatelství. Vaši případnou přihlášku je nutno zaslat na adresu sekretariátu, aby bylo potvrzeno členství a mohla být uplatněna sleva. #9808

mab

Internetová stránka České společnosti průmyslové chemie

V prosinci byla zřízena prostřednictvím Vysoké školy chemicko-technologické internetová stránka České společnosti průmyslové chemie. Informace a kontaktní spojení lze najít na adrese www.vscht.cz v oddíle Chemické společnosti. Představenstvo společnosti děkuje vedení vysoké školy za technickou pomoc spojenou se zřízením této stránky na serveru VŠCHT.

mab