Obsah Bulletinů ČSCH před sloučením s Chemickými listy

Redakce CHL a Buletinu si přejí, aby informace obsažené v celé historii Bulletinu nezapadly v zapomnění, a proto přináší stručný obsah z celé jeho historie. Bulletiny jsou pro hloubavé čtenáře k dispozici v archivu ČSCH.

Bulletin 1970

Březen: Členům! (K. Bláha); Několik poznámek k větším akcím ČSCH v roce 1969.

Červen: Informační systém chemie v pohybu. I.; Všeobecné referátové časopisy (K. Bláha)

Září: Informační systém chemie v pohybu. II.; Pokusy o vytvoření nových prostředků pro práci s literaturou (K. Bláha); 26. Sjezd ČSCH v Českých Budějovicích (L. Jenšovský)

Prosinec: Ustanovení Federace evropských chemických společností (F. Čůta)

Bulletin 1971

Březen: Glosy předsedy ke členské kartotéce (F. Čůta); Nobelovy ceny (K. Bláha)

Červen: Jak pracuje naše společnost (F. Čůta a K. Bláha); Přehled Nobelových cen udělených v chemii. I

Září: Slovo o nomenklatuře (K. Bláha); Přehled Nobelových cen udělených v chemii II

Prosinec: Informační systém chemie v pohybu. III; Chemical Abstract Condensates (K. Bláha); Přehled Nobelových cen udělených v chemii. III

Bulletin 1972

Březen: Problémy kolem výroby chemického tisku (K. Wick); Přehled Nobelových cen udělených v chemii. IV.; Chemické listy a biochemie (J. Gut)

Červen: Určování molekulární a krystalové struktury difrakcí záření X (K. Huml); Přehled Nobelových cen udělených v chemii V.; Klasikové k chemii I. Úvaha o vodě (J. Suchý)

Září: 28.sjezd ČSCH v Pardubicích (O.Hanč); Z Valného shromáždění FECS (L. Jenšovský); 13. Setkání zástupců chem. Společností spřátelených zemí (O. Hanč); Přehled Nobelových cen udělených cen udělených v chemii, VI.

Prosinec: O jazyku chemie anorganické (J. Hanzlík); Přehled Nobelových cen udělených v chemii VII.

Bulletin 1973

Březen: Přehled Nobelových cen udělených v chemii. VIII.; Nobelovy ceny za rok 1972, obor chemie (K. Bláha); K odborné skupině Chemie životního prostředí - založení (E. Erdös); Jak vznikly?

Červen: K založení odborné skupiny pro historii chemie (F. Čůta); Převaha dcer u organických chemiků (M. Ferles); Jak vznikly?

Říjen: Chemie životního prostředí (J. Mareček); Miniportréty - Joanes Antonius Scrinci; Karel Augustin Neumann (Z. Veselý); První reakce na mokré cestě prováděné pomocí reagenčního papírku (F. Čůta); Jak vznikly?

Prosinec: Kvantitativní vztahy mezi chemickou konstitucí a biologickou účinností (M. Tichý); Miniportréty - Josef Johann Steimmann; František Xaver Maxmilián Zippe (Z. Veselý); Jak vznikly?

Bulletin 1974

Březen: 400 let university v Olomouci a výuka chemie (F. Šantavý); Miniportréty - Karel Napoleon Balling (Z. Veselý)

Červen: Stereochemie včera, dnes a zítra (K. Bláha); Miniportréty - František Xaver Maxmilián Zippe; Jan Staněk (Z. Veselý)

Září: Jednosměrný provoz? (K. Bláha); Informační bulletin pro didaktiku chemie (K. Holada); Miniportréty - Bernard Bořivoj Quadrat (Z. Veselý)

Prosinec: Čtyřicátý ročník CCCC (V. Herout); Miniportréty - Jan Krejčí (Z. Veselý)

Bulletin 1975

Březen: Desatero přednášejícího (O. Červinka); Miniportréty - Vojtěch Šafařík (Z. Veselý); Klasikové k chemii II. Experiment, jeho plánování a hodnocení (Z. Svěrák)

Červen: 200 let experimentální chemie v Praze (B. Večerek a J. Teizich); Venezuela - Malé Benátky (L. Kohout); Miniportréty - Emanuel Bořický (Z. Veselý)

Září: Jak vznikly opticky aktivní látky? (K. Bláha)

Prosinec: Zamyšlení pro nové funkční období (J. Pick, V. Chvalovský); Miniportréty - František Šebor (Z. Veselý)

Bulletin 1976

Březen: Jak dál v Chemické olympiádě? (J. Vrbský); Miniportréty - Karel Otakar Čech (Z. Veselý)

Červenec: Chemie a její využití při vytváření vývojové soustavy živých organismů (V. Herout); Miniportréty - Antonín Bělohoubek (Z. Veselý); Klasikové k chemii. III. (J. A. Komenský)

Říjen: Líc a rub (J. Škoda); Zaměření a činnost odborné skupiny chemického inženýrství (M. Hrubý); Miniportréty - František Štolba (Z. Veselý)

Prosinec: FECS VII. valné shromáždění (V. Chvalovský); Miniportréty - Karel Preis (Z. Veselý)

Bulletin 1977

Březen: FECS 1976 (V. Chvalovský); Chemofilatelie (K. Bláha); Miniportréty -- Bohuslav Raýman, Otakar Šulc (Z. Veselý)

Červen: Miniportréty - Karel Kruis (Z. Veselý)

Říjen: Zamyšlení k 25. výročí založení VŠCHT Praha (J. Horák); Codata (K. Bláha); Miniportréty - Bohuslav Brauner (Z. Veselý); 100 let od narození V. Veselého (J. Dvořák)

Prosinec: IUPAC (A. Vlček); Miniportréty - František Wald (Z. Veselý)

Bulletin 1978

Březen: Úkoly základního výzkumu organické chemie ČSSR (V. Chvalovský); Názvosloví organokovových sloučenin (J.Hanzlík, J.Klikorka); Miniportréty světových chemiků I. - Justus Liebig, Friedrich Wöhler (M. Ferles)

Červen: Definitivní přechod v časopise CCCC; Miniportréty světových chemiků II. - Jean Baptiste Dumas, Adolphe Wurtz (M. Ferles)

Září: Jaký je správný český termín pro ... (K. Bláha); Miniportréty světových chemiků III. - Edward Frankland (M. Ferles); Chemické noviny (K. Bláha)

Prosinec: Prof. Čůta osmdesátiletý (Z. Holzbecher); Fotografia academica (K. Bláha); 10 let odborné skupiny reologie. (J. Šesták, M. Raab); Miniportréty světových chemiků IV. -- Herman Kolbe (M. Ferles); Koordinace v chemii (K. Bláha)

Bulletin 1979

Březen: O chemické fyzice (R. Zahradník); Užívání zkratek v chemické literatuře (K. Bláha)

Červen: Moderní metody v oblasti využití informačních systémů (R. Bureš); Jak se učit chemii? (J. Zýka, J. Vrbský); Miniportréty světových chemiků V. - Robert Wilhelm Bunsen (M. Ferles); Stručný přehled o činnosti OS toxikologie (K. Kácl)

Září: 35.sjezd ČSCH v Bratislavě (J. Pick, K. Bláha); Glosujeme chemické termíny (K. Bláha); Miniportréty světových chemiků VI. - Adolf Lieben (M. Ferles)

Prosinec: Perspektivy práce OS Chemická fyzika (Z. Herman); Miniportréty světových chemiků VII. - Friedrich August Kekulé. (M. Ferles)

Bulletin 1980

Jaro: 10 let FECS (W. Fritsche, M. A. Preisich); Zprávy z FECS (V. Chvalovský)

Březen: Deset let (K. Bláha); Přínos chemie k ochraně kulturních památek (P. Kotlík); Činnost odborné skupiny jaderné chemie (J. Teplý, B. Kopecká)

Červen: 50 rokov činnosti chemickej spoločnosti na Slovensku (J. Tomko); Miniportréty světových chemiků VIII. - Alexandr Michajlovič Butlerov (M. Ferles)

Září: IUPAC chce pomoci CHEMRAWN (V. Herout); Chemistry International - nový časopis (K. Bláha); První literárně doložená reakce na mokré cestě (F. Čůta); Miniportréty světových chemiků IX. - Nikolaj Nikolajevič Zinin. (M. Ferles)

Prosinec: Co je kosmetická chemie? (K. Janeš); Miniportréty světových chemiků X. - Vladimír Vasiljevič Markovnikov (M. Ferles); Konference Historie chemie v českých zemích (B. Hájek)

Bulletin 1981

Březen: 100 let Beilsteina (Z. Buděšínský); Odborná skupina analytické chemie (J. Zýka); Glosujeme chemické termíny (K. Bláha); Tak jak? (L. Havlíčková)

Červenec: M nebo mol l--1 (F. Vláčil); Miniportréty světových chemiků XI. - August Wilhelm von Hofmann. (M. Ferles); Udělování Čestných uznání za nejlepší tvůrčí studentskou práci

Říjen: Nová forma presentace vědeckých výsledků (K. Bláha); Složení vedoucích orgánů Společnosti na další funkční období; Miniportréty světových chemiků XII. - Adolf von Baeyer (M. Ferles)

Zima: Výchozí látky, edukty nebo introdukty? (J. Pacák); K založení Pardubické pobočky naší Společnosti (O. Hanč); Miniportréty světových chemiků XIII. - Emil Fischer (M. Ferles)

Bulletin 1982

Jaro: Odborná skupina farmaceutické chemie. (J. Trojánek); Korektně o chemii jako "škůdci" (K. Bláha); Miniportréty světových chemiků XIV. - Archibald Scott Couper (M. Ferles); Chemická olympiáda po deseti letech (J. Vrbský)

Podzim: Zasedání Byra IUPAC v Praze (V. Herout); Chemische Gesellschaft der DDR (B. Hájek); Miniportréty světových chemiků XV. - Traugott Sandmeyer (M. Ferles); Historie chemie v českých zemích; Sjezd polských kolegů (K. Bláha, J. Novosad)

Zima: Počátkové chemie, Praha 1884 (Vojtěch Šafařík)

Bulletin 1983

Jaro: K výsledkům přijímací zkoušky z chemie na VŠCHT v Praze (O. Paleta, J. Vrbský); Soutěž 1982 vyhodnocena; První československá farmaceutická specialita (F. Kříž); Jak působí čísla? (K. Bláha)

Léto: Freony v ovzduší - hrozba nebo katastrofa? (O. Paleta); Členství ve společnosti klade ethické závazky (V. Herout); Miniportréty světových chemiků XVI. - Bernhard Tollens (M.Ferles); FECS (K. Bláha); Kolik nás bylo? Jak jsme staří?

Podzim: Odborná skupina Kvasná chemie a biotechnologie (J. Šatava, J. Čepička); Miniportréty světových chemiků XVII. - Arthur Hantzsch. Albert Ladenburg. (M. Ferles)

Zima: Naše společnost a fotochemie (J. Dvořák); Audiovizuální technika a chemie (A. Němečková); Historie ÚVVVR, Praha (J. Zahálka); CHEMRAWN (K. Bláha)

Bulletin 1984

Jaro: Banská Štiavnica - město stretnutí čs. chemikov (J.Tomko); K práci odborné skupiny výuky chemie (J. Vrbský, E. Pachman); Soutěž v roce 1983; Odborné charakteristiky naší členské základny

Léto: Matematická chemie (M. Kratochvíl); Miniportréty světových chemiků XVIII. - Franz Fischer, Hans Fischer, Karl Fischer (M. Ferles)

Podzim: Biotechnologie nejsou záležitostí jen odborníků s předponou bio- (Z. Vodrážka); Chemie - informatika - počítače (M. Amler, J. Kadleček); Degovat, dektovat, detekovat? (L.Havlíčková); 150. let od narození Carla Schorlemmera (O. Exner); Zavádění nových léků do praxe (J. Elis)

Zima: Chemometrie (K. Eckschlager); Devadesátiny I. M. Kolthoffa (F. Vláčil); Organická synthesa a počítače (K. Bláha)

Bulletin 1985

Jaro: Co je to chemie přírodních látek? (V. Herout, K. Bláha); Soutěž 1984 (K. Bláha); Tabulka atomových hmotností prvků na čtyři platné číslice; Výběr pramenů nomenklatury, terminologie a symboliky doporučované komisemi IUPAC (K. Bláha); Víte co znamenají?

Léto: SI a standardní stavy v termodynamice (J. Pick)

Podzim, Zima: Činnost pracovní skupiny organokovové chemie FECS (V. Chvalovský); FECS - medaile; Výuka chemie na středních školách (J. Vrbský); Větší účast chemiků na řešení problémů životního prostředí. FECS; Číslování skupin v periodické tabulce prvků

Bulletin 1986

Jaro: Solubility Data Projekt (J. Hála); Skončil 17. Ročník chemické olympiády (J. Vrbský); Paradox prvního sdělení o biospecifické adsorpci enzymů: Emil Starkenstein, Praha 1940 (I. M. Hais); Profesor Čůta zemřel (K. Bláha)

Podzim: Biotechnologie na 42. sjezdu Čs.společnosti chemické v Ostravě (G. Basařová); AMFION

Bulletin 1987

Jaro: Nukleární válka a věda (K. Bláha); The Roussel prize 1988 (K. Bláha); The Stein and moore Award (K. Bláha); První symposium pod hlavičkou IUPAC v Číně (K. Bláha); Soutěž 1986

Podzim: Diskusní skupina chemometrie při pobočce Praha naší Společnosti (K. Eckschlager); Zemřel K. Bláha; Složení ústředních orgánů Společnosti na další funkční období

Zima: Chemie fluoru v moderní společnosti (O. Paleta); Poznámka k nomenklatuře vodíku, jeho isotopů a odvozeným výrazům; Realita školního chemického pokusu (H. Malaníková)

Bulletin 1988

Jaro: Aplikace polymerů v medicíně (V. Kubánek); Novinky okolo časopisu CCCC; Soutěž 1987

Léto: Několik pohledů na současnost a budoucnost farmaceutického průmyslu (M. Protiva); Záhada tzv. ozonové díry nad Antarktidou objasněna? (O. Paleta); Rok 1987 v časopise CCCC; Československá společnost chemická při ČSAV funkční období 1987-1990

Podzim: Současný stav a rozvoj hydrometalurgie (M. Pedlík); Chemofobie (L. Nondek); Miniportréty světových chemiků XIX. Claude Louis Berthollet, Marcellin Pierre Eugene Berthelot (M. Ferles); Osobní katalýza (M. Špaček)

Zima: Postavení ČSSCH mezi ostatními chemickými společnostmi ve světě (K. Jindra); Miniportréty světových chemiků XX. - Joseph Louis Gay-Lussac (M. Ferles); Ještě k výslovnosti názvů izotopů vodíku (R. Buchtelová)

Bulletin 1989

Jaro: Zaměření rozvoje chemického průmyslu (L. Kubíček); Potřebujeme specialisované technology? (G. Basařová); Soutěž 1988

Léto: D-glukosa v současnosti a budoucnosti (K. Čapek, M. Marek); O potřebě přiměřenosti v ochraně životního prostředí (E. Lippert); Z činnosti OS pro tuky, detergenty a kosmetickou chemii ČSSCH (J. Souček, J. Pokorný)

Podzim: Imunomodulátory (M. Zaoral); O jedné chemické knihovně, službách a uživatelích (I. Kadlecová); Miniportréty světových chemiků XXI. - Lothar Julius Meyer, Ernst von Meyer, Victor Meyer, Hans Meyer...(M. Ferles); Infrapreneuring (P. Drašar)

Zima: Proč nepíši články, monografie nebo knihy (J. Horák); Jan Josef Loschmidt -- pozapomenutý geniální chemik z Čech (P. Drašar); Dvě výročí profesora Hovorky (F. Vláčil); Jazyková poznámka (P. Adámek)

Jaro: Nejvyšší přípustné koncentrace chemických škodlivin v pracovním prostředí (Z. Bardoděj); Ekologická horečka (L. Nondek); Miniportréty světových chemiků XXII. - Adolph Baeyer, Otto Bayer, Hans Beyer (M. Ferles); European photochemistry association (A. Vlček)

Léto: Chemie v zemědělství (J. Socha); Co je to PROJEKT TOCOEN?; Informace o informatice (O. Paleta)

Podzim: Skleníkové oteplení země (Č. Jech); Průběh a výsledky voleb.

Zima: Co to je když se řekne supramolekulární chemie? (I. Stibor); Miniportréty světových chemiků XXIII. - Friedrich Hoffmann, Roald Hoffmann, August Wilhelm von Hofmann, Fritz Carl Albert Hofmann, Karl Andreas Hofmann (M. Ferles); Možnosti spolupráce v oblasti chemie životního prostředí (L. Nondek); Výzva všem výzkumným chemikům Evropy (O. Paleta); Časopis pro mladé autory (F. Vláčil); Ocenění práce uveřejněné v Chemických listech

Bulletin 1991

Jaro: Současné trendy ve vývoji virostatik (A. Holý)

Léto: Experiment vs teorie v chemii (R. Zahradník); Správná laboratorní praxe (P. Drašar); Společnost vědecko-technických parků (J. Sedláček); Grand Prix Chimique (I. Holý); Objev nového prvku Ad (J. Homolka)

Podzim: 25 let vývoje insekticidů třetí generace v ÚOCHB ČSAV (L. Streinz); Journal of Practical Chemistry pokračuje (L. Nondek); Evropská organisace pro výzkum životního prostředí (E. Lippert); Členům ČSSCH. Redakční kruh Ch.L.; Stipendia pro získání Ph.D. v organické chemii (P. Drašar); Program práce OS makromolekulární chemie

Zima: Činnost Společnosti německých chemiků (GDCH) (J. Horák); Jak přesné jsou údaje o životním prostředí? (L. Nondek); Stipendia v zahraničí; Soutěž 1991; Možnosti spolupráce s NATO se otevírají

Bulletin 1992

Jaro: Konstrukce umělých bílkovin (Z. Vodrážka); Vyhodnocení členské ankety ČSCH 1992 (M. Bláhová, O. Paleta); 5th Meeting on Bioorganic Chemistry. K. Bláha jr.)

Léto: Současnost organické stereochemie (O. Červinka); Mezinárodní konference EUROENVIRONMENT 92 a Budapešťská deklarace (E. Lippert); Postrádáte chemickou literaturu? (E. Juláková)

Podzim: Biologicky aktivní látky z rostlin (Objevy posledních desetiletí) (V. Šimánek); Informace o organisaci EURACHEM v ČSFR (L. Nondek); Možnosti mezinárodní kooperace v technologických a inženýrských oblastech (O. Paleta); Zpráva o činnosti hlavního výboru a předsednictva ČSSCH za období leden-červen 1992 (V. Šimánek)

Zima: Chemie v mikrovlnné troubě (M. Hájek); 16. mezinárodní soutěž v analytické chemii (F. Vláčil); Příležitost pro chemiky - cena H. E. Mercka; Vzpomínka na Prof. Ing. Dr. Jiřího Picka, DrSc. (J. Horák)

Bulletin 1993

Jaro: Fullereny: Chemická supernova (Z. Slanina)

Léto: Biosensory (J. Káš); Proč psát o vědě? (L. Nondek); Esej o jedné svažující se prohlubni na ekvipotenciální ploše (P. Drašar); informace o Polské chemické společnosti (V. Šimánek); Zpráva o činnosti hlavního výboru a předsednictva ČSCH za období září 1992 až duben 1993 (V. Šimánek); Zpráva o volbách ČSCH

Podzim: Hodnocení rizika chemických látek (K. Bláha); Úvaha o rostoucím významu kapilárních elektromigračních separačních metod ve farmaceutické kontrole (J. Dohnal); Soutěž 1992; Sdružení EURACHEM - ČR ustanoveno (I. Koruna)

Zima: Freony a ozonová vrstva po deseti letech (O. Paleta); Pět set let od narození Paracelsa (M. Ferles); Chemie vlastníma rukama (P. Koloros); European Photocchemistry Association (A. Vlček); Volba nového předsedy a předsednictva ČSCH; 48. Sjezd chemických společností Olomouc 1993 (J. Horák); K nedožitým pětadevadesátinám Prof. Ing. Dr. Františka Čůty (J. Vrbský); 17. kongres SVU se sídlem ve Washingtonu D.C. v Praze

Bulletin 1994

Jaro: Úvodem - 24 let Bulletinu; Chemie a životní prostředí (L. Nondek); Drogy z pohledu toxikologů (M. Balíková); Vyznamenání Prof. Ing. Dr. Františka Čůty, DrSc. (A. Muck); Nově zřízené ocenění ČSCH Cena Alfreda Badera; Grantová agentura ČR (J. Barek); Výsledky veřejné soutěže mladých vědců v organické chemii a biochemii; Nový časopis (J.Turková)

Léto: Steroidní chemie dnes (A. Kasal); Měřidla v akreditované laboratoři (K. Kult); Některá chemická výročí připadající na letošní rok (M. Ferles); 75 let univ. Prof. Dr. Jaroslava Staňka; Několik slov k historii pražské pobočky (O. Červinka); Nové stipendium Alfreda Badera; Nová literatura; Mezinárodní symposium o Janu Josefu Loschmidtovi

Podzim: Polymerní systémy pro řízené uvolňování léčiv (K. Ulbrich); Ochrana životního prostředí (J. Horák); Výuka Chemie v Českých zemích (J. Šímová); Chemometrics III - a jak dál? (M. Holík); A. Bader v Olomouci (J. Vičar); Ceny za chemii; Zemřel profesor Jiří Koryta. (Z. Samec); 70 let Prof. Ing. Jaroslava Janáka, DrSc. (A. G. Pokorný); K šedesátinám Prof. Ing. Josefa Horáka, DrSc. (L. Červený)

Zima: Knihovny struktur a chemická syntéza (M. Rinnová); První výroba propanového "měkkého freonu" (O. Paleta); "DRY VACUUM" v chemické laboratoři (P. Drašar, L. Opletal); Výuka chemie v Českých zemích (2.pokračování) (J. Šímová); Baderova Cena poprvé udělena; Střípky a klípky o světových chemicích - Joseph Louis Gay-Lussac (M. Ferles); Zřízení nadace Františka Šorma; Výsledky veřejné soutěže mladých vědeckých pracovníků v roce 1994; Experimentální provoz elektronické verse Bulletinu; Zemřel profesor Karel Eckschlager. (I. Lukeš); Vzpomínka k sedmdesátinám prof. Ing. Milana Kratochvíla, CSc. (M. Potáček); K sedmdesátinám Otto Exnera. (M. Heyrovský); Vzpomínka na prof. Karla Wiesnera (M. Protiva)

Bulletin 1995

Jaro: Brassinolid a brassinosteroidy (L. Kohout); Farmaceutický výzkum v ČR. Současnost a budoucnost. (M. Kuchař); Výročí objevitele vitamínu K (B. Tesařík); Kterak lze přispět ke zvýšení impact faktoru CCCC (M. Hocek, P. Drašar); Školné na c.k. České vysoké škole technické v Praze, osvobození od něho a jiné zajímavosti z historie školy (M. Beránek); Padesát let od znovu otevření Vysoké školy chemicko-technologického inženýrství v Praze (M. Hudlický); Nadace Jaroslava Heyrovského (J. Macháčková); OS termická analysa (K. Habersberger); Evropská chemická společnost; Evropská mikrovlnná asociace AMPERE; Recense Microscale techniques for organic laboratory, D. W. Mayo & all. (J. Opletal); K sedmdesátinám profesora Otakara Červinky (A. Fábryová)

Léto: O problémech vztahů mezi granty a patenty (A. Holý); Může chemie pomoci při léčení osteoporosy? (A. Kasal); Zasedání FECS v Praze září 1995 (V. Šimánek); Chemické granty GAČR (K. Štulík, J. Barek); Využití videoprogramů v analytické chemii (J. Barek); Časopis "Analysis Europa" (J. Barek); Evropská chemická společnost (P. Drašar); Střípky a klípky o světových chemicích II - Friedrich Wöhler Justus Liebig (M. Ferles); William Francis Giaque (B. Tesařík); O co to mají skauti lépe vymyšleno ... (P. Drašar); Profesor Vítězslav Veselý a jeho škola (A. G. Pokorný)

Podzim: Počítačem podporované molekulové modelování (I. Raich); Akreditace a zkoušení způsobilosti chemických laboratoří (M. Bednářová); Zakázková syntéza peptidů (I. Bláha); Podnikání a pracovní morálka (I. Vavruch); Informace o Cambridgeské databázi organických a organometalických sloučenin (J. Fábry); Láska a vitriol - chemické humoresky (M. Janda, J. Zachoval); Co je IUPAC (J. Kahovec, P. Čefelín); Střípky a klípky o světových chemicích III - Robert Wilhelm Bunsen (M. Ferles)

Zima: Změny, které přináší život, mohou být i positivní (P. Drašar); Selektivita a dichotomie organických reakcí (I. Starý); Nobelova cena za chemii 1995 (Z. Slanina); K problému "správného" psaní odborných termínů a vůbec tzv. slov přejatých (J. Duchoň); Polemika Slovo vydavatele (A: Holý); Česká národní knihovna je uznávána v zahraničí (B. Tesařík); Druhý ročník "Ceny Alfreda Badera" (O. Paleta); Loschmidt-Symposium: zpráva účastníka (L. Skurský); Loschmidt symposium (P. Kosina, J. Soušek); FECS v Praze 1995 (V. Šimánek); Evropská chemická společnost žije (I. G. Stará); Střípky a klípky o světových chemicích - Charles Adolphe Wurtz (M. Ferles); Vzpomínka na Jiřího Smrta (A. Holý)

Bulletin 1996

Jaro: Báze dat struktur chemických látek - informační zdroj i evidence existujících sloučenin (J.Šilhánek); Pracovní skupina "Loss Prevention" při Evropské federaci chemického inženýrství (J. Horák); Průměrný plat (P.Drašar); Možnosti rychlého publikování v CCCC (B. Valter); Střípky a klípky o světových chemicích - August Wilhelm von Hofmann (M. Ferles); Některá výročí připadající na letošní rok (M.Ferles); Chemická olympiáda (F.Zemánek); Korchem (V. Mergl); Naše Společnosti (P.Drašar); Pobočka UNIPLAST BRNO ČSPCH

Léto: Chemické granty GAČR (K.Štulík, J.Barek); Nový vstřikový ventil kombinující Solid Phase Microextraction (SPME) a HPLC (M. Fusek); Česká chemie v českých rukou (P.Drašar); České licenční sdružení - významná nabídka spolupráce pro chemiky (P. Drašar, M. Hájek); Historie Chemie Narozeniny Spolchemie; Nástup průmyslové chemie v Českých zemích (L. Holub); K devadesátinám profesora Vladimíra Preloga (O. Červinka); Střípky a klípky o světových chemicích - Adolf von Baeyer (M. Ferles); Zahraniční společnosti IUPAC 1996-1997 (P.Čefelín); Společnost rakouských chemiků - Gesselschaft Österreicher Chemiker; Naše Společnosti

Podzim: Melatonin, jeho tvorba a působení (H.Ilnerová); Kreativita v materiálech pro 21.věk a "hot dog" (J.Venkrbec); Významní čeští chemici na hvězdném nebi (J.Tichá); Evropská spolupráce v zabezpečení EQA v klinické a forenzní toxikologii (M. Balíková); Střípky a klípky o světových chemicích. Victor Meyer (M. Ferles); Americká chemická společnost; Naše Společnosti; Návštěva profesora Jean-Marie Lehna v ČR; Jak dosáhnout úspěchu? (J.Tesařík); Fluoroguinones - Bright like Hell (M. Hudlický, H. Bell)

Markéta Bláhová