Výročí a jubilea

Životní jubilea členů společností ve 1. čtvrtletí 1998

80 let

Ing. Ivan Rubeš, (29.1.) dříve ÚFCHE J.H. AV ČR Praha, nyní v důchodu Praha
Dr. Ing. Miloslav Kolínský, CSc., (2.2.) dříve ÚMCH AV ČR Praha, nyní v důchodu Praha
Ing. Viktor Mansfeld, CSc., (4.2.) dříve VÚFB Praha, nyní v důchodu Praha
Ing. Zdenek Bayer, (21.2.) dříve Závody 1.mája Liptovský Mikuláš, nyní v důchodu Liptovský Mikuláš
RNDr. PhMr. Zdeněk Bultas, (23.2.) dříve OÚNZ Praha 5, nyní v důchodu Praha
Doc. RNDr. Adolfína Sovová, CSc., (28.3.) dříve VŠZ Praha, nyní v důchodu Praha

75 let

Dr. Ing. Dobroslav Šnobl, CSc., (29.1.) dříve VÚOS Pardubice Rybitví, nyní v důchodu Chrudim
Dr. Ing. Rudolf Pospíšil, (30.1.) dříve OHS Přerov, nyní v důchodu Olomouc
Dr. Ing. Jiří Gut, DrSc., (22.2.) dříve ÚOCHB AV ČR Praha, nyní v důchodu Praha
dipl. Ing. Drahomír Filák, (24.3.) Sdruženie kresťanských vedecko-technických pracovnikov a vynalezcov Bratislava, Slovenská republika

70 let

RNDr. Čestmír Plechatý, CSc., (1.1.) dříve VŠZ Brno, nyní v důchodu Brno
RNDr. Josef Skalník, (21.1.) dříve Hlubna Brno, nyní v důchodu Brno
RNDr. Václav Jeřábek , (23.3.) dříve SZÚ Praha, nyní v důchodu Praha
Ing. Vladimír Klapka, CSc., (26.1.) dříve SVÚOM Praha, nyní v důchodu Praha
Ing. Pavel Čefelín, DrSc., (4.2.) ÚMCH AV ČR Praha
Ing. Jaromír Kabeláč, (11.2.) dříve Fotografia Pardubice Pardubice, nyní v důchodu Heřmanův městec
Ing. Jaroslav Beran, (12.2.) dříve ČKD Polovodiče, nyní v důchodu Praha
RNDr. Milan Beránek, (15.2.) dříve Spolek pro chemickou a hutní výrobu Ústí nad Labem, nyní v důchodu Ústí nad Labem
Ing. Vladimír Pekárek, CSc., (4.3.) dříve ÚACH AV ČR Praha, nyní v důchodu Praha

65 let

Ing. Eduard Šittler, CSc., (1.1.) Silon Planá nad Lužnicí
Ing. Jiří Marhan, CSc., (26.1.) dříve VÚOS Pardubice Rybitví, nyní v důchodu Pardubice
Ing. Josef Vachuška, CSc., (31.1.) VÚJ Řež u Prahy
Prof. Ing. Jaroslav Holeček, DrSc., (6.2.) Universita Pardubice
Ing. Jiří Němeček, (15.2.) VÚACH Ústí nad Labem
Doc. Ing. Ivan Pavlík, CSc., (18.2.) Universita Pardubice
Ing. Ivo Paseka, CSc., (22.2.) ÚACH AV ČR Praha
Ing. Ivan Horáček, (27.2.) Technickoinženýrský ústav Neratovice
Prof. Ing. Miloš Nepraš, DrSc., (9.3.) Universita Pardubice
Ing. Jaroslav Pesler, (15.3.) Západočeské pivovary Plzeň
RNDr. Alois Pískala, CSc., (30.3.) ÚOCHB AVČR Praha

60 let

Prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc., (6.1.) Lékařská fakulta Universita Karlova Praha
Ing. Jan Jindřich, (18.1.) Teplárna Trmice
Prof. Ing. Oldřich Paleta, CSc., (21.1.) VŠCHT Praha
Ing. Marie Buchtelová, CSc., (25.1.) Ústav pro hydrodynamiku
Ing. Bohuslav Dušek, CSc., (26.1.) VŠCHT Praha
Doc. RNDr. Antonín Růžička,CSc., (2.2.) PřF Masarykova Universita Brno
Doc. RNDr. prom. farm. František Kopecký, CSc., (5.2.) FarmF Universita Komenského Bratislava, Slovenská republika
Ing. Ladislav Píša, (9.2.) Vývojové dílny AV ČR Praha
RNDr. Milan Fara, CSc., (5.3.) Výzkumný ústavenergetický Praha
Prof. RNDr. Rolf Karlíček, DrSc., (18.3.) FarmF Universita Karlova Hradec Králové
Doc. RNDr. Jiří Hartl, CSc., (26.3.) FarmF Universita Karlova Hradec Králové
Ing. Jiří Novák, CSc., (26.3.) Spolek pro chemickou a hutní výrobu Ústí nad Labem
Miroslav Kirschner, (31.3.) Oblastní hydrochemickálaboratoř povodí Moravy Uherské Hradiště
Ing. Jaroslava Paletová, (31.3.) Mrazírny Praha

Blahopřejeme.

Členové Společností, kteří zemřeli.

Antonín Dvořák, CSc., dříve Ústav pro výzkum rud Mníšek pod Brdy, nyní v důchodu, zemřel ve věku 86 let
Mgr. Tereza Slavíková, ÚOCHB AV ČR Praha, zemřela dne 6.7.1997 ve věku 25 let
Prof. Ing. Jindřich Foltýn, CSc., plukovník v záloze Brno, zemřel dne 15.7.1997 ve věku 70 let
Ing. Vojtěch René, CSc., dříve Chemopetrol, nyní v důchodu, zemřel dne 7.8.1997 ve věku 83 let
Dr. Ing. Rudolf Smrž, čestný člen Společnosti, dříve Výzkumný ústav chemické techniky Ústí nad Labem, nyní v důchodu, zemřel dne 15.8.1997 ve věku 86 let

Čest jejich památce.

Sdělení sekretariátu Společnosti

Sekretariát Společnosti se omlouvá všem členům za chybně zveřejněné údaje v seznamu nových členů v Chemických listech-Bulletinu číslo 7. Správně mělo být ing.Zdenka Řiháková, VŠCHT Praha, došlo k záměně s kolegyní Ing. Zdeňka Řeháková, ÚOCHB AV ČR Praha; David Slabík, BcSc. Výzkumný ústav dítěte Brno byl zaměněn s kolegou Ing. Petr Slavík, Qualichem Mělník.

V Chemických listech - Bulletinu číslo 4/97 byl mezi zemřelými členy mylně uveden Prom.chem. Jan Pazderník. Došlo k politováníhodné záměně s členem České společnosti průmyslové chemie Ing. Jiřím Pazderníkem., ke zveřejnění došlo na základě dopisu syna zemřelého, kde však nebylo uvedeno křestní jméno. Velmi se omlouváme a nezbývá než doufat, že prom. chem. Jan Pazderník bude podle přísloví dlouho živ a nezanevře na nás.

Děkujeme za pochopení.