Zajímavosti ze světa vědy a techniky

Profesionálně na terminologii a názvosloví

Firma TOPTERM, jejímž jedním z představitelů je Dr. Kurt L. Loening, který pracoval dlouhá léta jako vedoucí sekce názvosloví v časopise Chemical Abstracts, se zabývá od roku 1987 na komerční bázi pojmenováváním nových organických látek, lingvistickými problémy, slovníky, otázkami terminologie a informatikou. V rámci uvedených aktivit pořádá i kursy a školení. Druhým představitelem společnosti je pí. Helmi B. Sonneveld, která jakožto zkušená a školená terminologistka zajišťuje linguistickou stránku aktivity TOPTERM. Evropská divize Topterm pracuje na adrese POBox 7971, 1008 AD Amsterdam, The Netherlands, fax 31-20-6851194. V sekretariátu ČSCH je k dispozici podrobný materiál o práci této ojedinělé firmy.

pad, svě

Bílá kniha na podporu výzkumu

Známý R&D Magazine zveřejnil Basic Research White Paper, Defining our path to the future. Základní výzkum je základnou pro výzkum aplikovaný. Jako součást současného výzkumu je významným přispěvovatelem k vývoji nových produktů. Bez silné a definované podpory základního výzkumu směřující k posílení vědeckých objevů bude technologický růst a ekonomický pokrok upadat. Zásadní materiál popisující situaci v USA platí téměř beze zbytku i na naše poměry. Všimněme si osmibodového akčního plánu: 1. Podporovat základní výzkum v rámci výzkumného kontinua, 2. Posílit zdroje vysoce kvalifikovaných výzkumníků, připravovat studenty a mladé pracovníky na jejich budoucí roli vědců, 3. Vytvořit konzistentní státní výzkumnou politiku, 4. Vysvětlovat výzkum veřejnosti, 5. Udržet určitou kapacitu průmyslového základního výzkumu v rámci příslušných odvětví a firem, 6. Podporovat programy, které propojí základní a aplikovaný výzkum, 7. Analyzovat náležité údaje o podpoře výzkumu státem, z těchto údajů je nutno zejména pečlivě oddělovat výdaje na armádní vývoj, jenž má téměř nulové použití ve sféře mimo obranu státu a jenž nepřispívá k celkové vědecké úrovni a klimatu v zemi. 8. Analyzovat iniciativy na podporu výzkumu a výsledky analýz publikovat.

White paper je k dispozici na http://www.rdmag.com/ BRWP/index.html, nebo za USD 10 na čísle faxu 001-847-390-2618.

huá

Chemická olympiáda

29. Mezinárodní chemická olympiáda (13.-22. července 97, Montreal) rozdala medaile do celého světa. Zvítězilo družstvo Německa získáním 3 zlatých a 1 bronzové medaile. Na druhém místě byli Maďaři a Taiwanci (2 Au, 1 Ag, 1 Bro), na třetím Jižní Korea a Polsko (2 Au, 2 Bro), na čtvrtém Irán a Turecko (1 Au, 3 Ag). Páté místo patřilo Rusku, Singapuru, Ukrajině a Americe (1 Au, 2 Ag, 1 Bro). Česká republika se umístila čestně mezi vítězi ziskem 1 Au, 2 Bro. Ze 184 soutěžících z 47 zemí získali nejlepší hodnocení Salih Ozcubukcu z Turecka, Jason Chen z USA a Babak Javidi Dasht Bayayzi z Iránu. Zajímavé bylo, že 95% studentů selhalo na několikastupňové syntéze v mikroměřítku.

mab, pad