Technické zajímavosti a služby

Acrobat Reader 3.01

Firma Adobe uvedla novou verzi prohlížeče souborů v PDF formátu, Acrobat Reader 3.01. Uživatelé ocení zejména vylepšení při práci s PDF soubory otevřenými přímo z www prohlížeče (Netscape Navigator nebo Microsoft Internet Explorer). Acrobat Toolbar totiž nyní obsahuje i ikony "copy", "select text", "find", "find again", které urychlí nalezení požadované informace či její přenesení např. do textového editoru. Acrobat Reader v. 3.01 pro windows je volně dostupný jak v 16ti, tak i ve 32ti bitové verzi na www.adobe.com/acrobat.

Bohumír Valter

Zkratky odborných časopisů

Redakce časopisu Collection of Czechoslovak Chemical Communications oznamuje, že dlouho očekávané i avizované vydání je konečně k dispozici. Seznam zkratek časopisů zahrnuje široké spektrum odborných časopisů nejen z chemie, ale i z biologie, medicíny, fyziky, matematiky a životního prostředí. Zkratky časopisů respektují pravidla používaná v Chemical Abstracts Source Index. Brožované vydání v ceně 84 Kč je možné objednat přes Internet (www.uochb.cas.cz/CCCC.html) nebo na adrese CCCC, Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6, tel., fax: 02-3111271, e-mail: cccc@uochb.cas.cz. (#971005)

Bohumír Valter

Moderní extrakční zařízení

Soxtherm je šestimístný automatický systém nové generace fy C. Gerhardt z Bonnu, s externím mikroprocesorovým ovladačem teploty a pětifázovým uživatelským programováním extrakčního procesu. Procesor umožňuje uschování až 99 různých uživatelských programů pokrývajících libovolné kombinace vzorků a rozpouštědel. V paměti uchované programy lze aktivovat pomocí jednoklávesových povelů. Ovládání teploty může být realizován ve dvou rozsazích do 200 oC nebo do 300 oC. Jeho standardní předností je i certifikace podle ISO9000 a CE od r. 1995.

Kromě klasického stanovení tuků v potravinářských vzorcích prověřil Soxtherm svoji praktičnost a vysokou užitnou hodnotu ve stanovení lipidů, minerálních olejů v břidlicích, olejů a maziv v kalech a odpadních vodách, ale i ve zbytkové analýze pesticidů, PCB a EOX v půdách. Systém je schopen pracovat s rozpouštědly v široké škále od dichlorometanu po toluen. (#971006)

Soxtherm může být snadno přestavěn na zařízení pro stanovování stopových kovů (SMA).(#971007)

KaleidaGraph od Synergy SW na českém trhu

Program na tvorbu grafů a analýzu dat pro systémy Mac a Windows velmi dobře hodnocený recenzemi v řadě časopisů a velmi rozumnou cenou je přímo na trhu v ČR. Výhodou, která je nicméně stále běžnější, je, že KaleidaGraph čte přímo soubory s tabulkami MS-Excel. Sedm význačných předností programu je flexibilní vstup dat, rychlý výběr a zpracování grafu, analýza a zpracování dat, snadná práce s daty, velmi pokročilé ovládání výsledného obrazu, prokládání dat obecnou křivkou a ovladatelné chybové úsečky. (#971008)

Aplikační literatura o chromatografii

Firma SGE, známá svojí neutuchající péčí o informování chromatografické veřejnosti nabízí několik nových informačních brožur.

DIGOXINS, BPX5: Resolution to a problem o rozdělení všech 17 toxických 2,3,7,8-substituovaných izomerů z 210 PCDD a PCDF za použití GCMS kolony s nejmenším uvolňováním zakotvené fáze (bleedingem), dostupné na trhu. (#971009)

BPX5 A Powerful new Direction for Capillary Chromatography, popisující chemizmus BPX fází, konkretizaci fáze BPX5 pracující v rozmezí -40 oC až +360 oC, srovnání s podobnými fázemi na trhu a celým sortimentem více než 40 druhů BPX5 kolon. (#971010)

0.15mm ID Capillary Column o novém typu kolon s lepší rozdělovací schopností, rychlostí a efektivitou. (#971011)

Determination of benzene content of petrol popisuje použití multidimenzionální GC v analýze benzínu. (#971012)

BPX1-SimD Capillary Columns popisuje vysokoteplotní kolony umožňující použití ASTM D2887 a z nich odvozených metod včetně HTSD, vysokoteplotní simulované destilace. (#971013)

Syringes for ThermoSpectra LC Autosampler popisuje stříkačky pro HPLC dávkovače Thermo Separation Products - Spectra Physics. (#971014)

Shimadzu Autosampler Syringes popisuje mikrostříkačky pro Shimadzu AOC14, 17 a 20 GC dávkovače. (#971015)

Autosampler Syringes popisuje stříkačky pro CTC/Leap, Fisons/CE, Chrompack a Dani dávkovače. (#971016)

Capillary Electrophoresis Tubing popisuje spektrum kapilár pro CE, včetně povrchově upravených a UV transparentních. (#971017)

Právě vyšel Bachem 1997 Bulletin

Fa Bachem nabízí bulletin s 200 novými "life-science" katalogovými přírůstky. Mezi novinkami jsou m.j. deriváty pro syntézu peptidů, pryskyřice, sérii Fmoc-AA na p-alkoxybenzylalkoholové pryskyřici, nově popsané bioaktivní peptidy, enzymové substráty a inhibitory a monoklonální protilátky. (#971018) K dispozici je i úplný katalog. (#971019)

Plynový chromatograf Hewlett-Packard HP 4890D

Společnost Hewlett-Packard uvedla na trh nový model ekonomicky výhodné řady plynových chromatografů HP 4890D. Tento přístroj existuje ve dvou verzích: jako jednokanálový nebo dvoukanálový plynový chromatograf. Je dodáván s manuálním ovládáním průtoku plynů, s nástřikem pro náplňové kolony nebo S/SI a detektory FID, TCD nebo ECD. Sběr a zpracování dat je možné pomocí integrátoru nebo PC. Systém lze doplnit ventilem pro dávkování plynů, HP Headspace a HP 7673 automatickým dávkovačem. Do 31/1 1998 nabízí firma Hewlett-Packard slevu při objednání verze se dvěma nástřiky a dvěma detektory. (#971020)

Chlazený autosampler pro HP 1100 HPLC firmy Hewlett-Packard

Nový chlazený autosampler pro modulární kapalinový chromatograf HP 1100 HPLC fy Hewlett-Packard lze temperovat v teplotním rozmezí 4-40 oC při laboratorní teplotě 25 oC. Pro chlazení byla použita technologie Peltierova principu. Zásobník na 100 vzorků je chráněn před světlem. Chlazený autosampler lze ovládat buď z HP ChemStation nebo z kontrolního modulu pro HPLC. (#971021)

Enzymy a mikroorganizmy v organické chemii

Přes 20 tisíc vybraných reakcí v databázi sestavené za spoluúčasti expertů Bryana Jonese a Herberta Hollanda nabízí firma Synopsys. Pololetní doplňování databáze zajišťuje state-of-the-art v mnoha farmaceutických společnostech a chemických firmách po celém světě. Licenční podmínky umožňují přístup jednouživatelský až celofiremní. URL www.synopsys.co.uk (#971022)

Produkty softwarové firmy CambridgeSoft konečně na našem trhu

Známé produkty CS, které jsme zatím měli příležitost vidět pouze v zahraničí, jsou přímo na našem trhu. ChemOffice, ChemDraw, Chem3D, ChemFinder, ChemInfo, ClipArt, MOPAC Pro. Pro zájemce je připraven tištěný bulletin CS Catalyst (#971023) ve stejné podobě jako na URL http://www.camsoft.com/catalyst/index.html, kde si můžete alternativně časopis objednat. Je zasílán zdarma 350 tisícům chemiků, proč tedy ne i vám? Na uvedeném URL jsou přístupny i předchozí čísla CS Catalystu ve čtyřech jazycích ale i objednací formulář na zasílání časopisu přes Internet.

Accord pro chemickou representaci

Nakreslete strukturu pomocí ISIS/Draw, či jiným známým editorem a můžete ji přímo překopírovat do pole v tabulce MS-Excel nebo databázi MS-Access opatřené chemickou representací Accord fy Synopsys. Chemická struktura bude representována řetězcem SMILES a bude buď zobrazena jako OLE obrázek, nebo svým jménem. Řetězec SMILES vám na prvý pohled řekne, zda Accord vaši strukturu beze zbytku dešifroval. Se strukturou je pak možno zacházet velmi jednoduchým způsobem, ale vždy si ponechá "chemický" obsah. Chemintelisense Accordu umožní zobrazení sumárního vzorce, atomového složení a dalších chemických vlastností, ale i strukturální hledání a třídění z celé struktury, substruktury a podobnosti. Chemická databáze se prakticky nemůže obejít bez Accordu, neboť bez jeho použití je ztracena chemikovi smysluplná informace "za strukturním vzorcem". Fa Synopsys (www. synopsys.co.uk) nabízí podrobnější brožury (#971024) Accord for Access (#971025) Accord for Excel.

SGE Solutions opět na scéně

Po určité přestávce obnovila australská fa SGE vydávání populárního časopisu Solutions. Z obsahu: Nové produkty SGE, Anatoc, analyzátor organického uhlíku, Focusliner, zlepšený vstup pro GC, HPLC mikrokolony, FAMES, Jak na zvýšení přesnosti manuálního dávkování v GC, Monitorování benzenu v životním prostředí, Dělení pesticidů, WAKOSIL HPLC kolony odstraňují tailing. Pokud jste nedostali číslo June 1997, napište #971026 do odpovědní pohlednice.

Mocná komunikační řešení pro Mac

Firma Synergy Software přináší na trh trojici balíčků VersaTilities, VersaTerm a VersaTerm-PRO. Balíčky nabízí terminálové emulace a komunikační aparát pracující v pravém multitaskingu. Balíčky se liší přenášenými formáty souborů, přenosovými protokoly a emulovanými terminály. (#971027)

Řešení problémů s korozí a zatížením prostředí pro vakuové zdroje

Konvenční olejové rotační šoupátkové vývěvy jsou velmi citlivé k chemikáliím, které mohou dramaticky zkrátit čas mezi servisními zásahy. Nadto se zdá stále větším problémem rostoucí množství oleje, který je znečištěn často obtížně definovanou směsí chemikálií a nečistot, kterýžto faktor činí jeho likvidaci, zejména v kulturních zemích, obtížnou. (#971028)

Firma Vacuubrand nabízí chemickou hybridní vývěvu RC5, která je speciálně konstruována na čerpání agresivních plynů a kondenzovatelných par. Čerpadlo se skládá ze dvou částí, prostor nad hladinou oleje v modifikované rotační šoupátkové vývěvě je evakuován během činnosti čerpadla odolnou membránovou vývěvou. Koroze a napadání oleje je tudíž omezeno na minimum. Na naprosto ojedinělé případy se omezila nutnost instalace vymrazovacích zařízení i u takových přístrojů jako je lyofilizace. Nadto mohou být odčerpávané páry recyklovány nebo kondenzovány. Množství odpadových par, rozpouštědel a oleje je tak významně snížena stejně jako náklady na servis čerpadel.

Bulletin Synergy fy Synopsys

Zájemci o Bulletin fy Synopsys Synergy, Summer 1997 mohou požádat objednacím číslem #971029 o jeho zaslání. Z obsahu: Accord, Metabolism Database, Academic Database, US UGM Dates, BioCatalysis a mnoho dalšího.

Projektování vakuových rozvodů

Fa Vacuubrand nabízí článek svého čelného odborníka dr. F. J. Eckleho Local Vacuum Networks popisující využití místních vakuových rozvodů v laboratoři a provozech. (#971030)

Databáze pro syntézu na tuhé fázi

Softwarová firma Synopsys ohlásila novou verzi své populární databáze Solid-Phase Synthesis Database, release 97.2. Databáze obsahuje pět tisíc reakcí abstrahovaných z více než tisíce literárních zdrojů. Databáze je konfigurována pro použití ve formátech REACCS, ORAC, ISIS. Verze je plně kompatibilní s MDL IRDAS a je prvou databází použitelnou pro ISIS/Host na VMS a Unix platformách. (#971031)

Chemie na webu

Chemický balíček Accord ActiveX fy Synopsys může být použit ke specifikování chemických dotazů vyhledávacím strojům, k zobrazení výsledků rešerše a provedeních chemických výpočtů. Ovládání dovoluje formulovat dotazy jako "aktivní" chemické objekty a nikoli jako běžné (i když OLE) "nehybné" obrázky a objekty. Program rozumí řadě chemických formátů a podporuje široké spektrum vlastností. Může být požit ve spolupráci s JavaScript nebo VB Script. Software umožňuje klientským aplikacím porozumět chemický obsah předaný z Internetu nebo z Intranetu. Nádavkem mohou být vysoce kvalitní obrázky přeneseny clipboardem do jiných počítačových aplikací a dokumentů. (#971032)