Noví členové ČSCH

Ing. Vasil Andruch,CSc., Fakulta výrobných technologií Prešov, Slovenská Republika,
Ing. Jiří Baron, Čokoládovny a.s., Praha,
Petr Beier, studující Universita Pardubice,
Ing. Alena Bílá, Čokoládovny a.s., Praha,
Ing. Pavel Borek, LECO Instrumente, Plzeň,
Ing. Miroslava Buriánková, CSc., SZÚ Praha,
Jan Cvak, studující PřF University Karlovy,
Ing. Anna Čechová, Čokoládovny a.s., Praha,
RNDr. Jiří Dědina, CSc., Ústav analytické chemie AV ČR, Praha,
Milan Arthur Dostál, důchodce Zlín,
Ing. Jan Fischer, CSc., Universita Pardubice,
David Friedecký, studující PřF University Palackého, Olomouc,
RNDr. Pavlína Frnková, PřF Universita Palackého, Olomouc,
Andrea Gruberová, studující VŠCHT Praha,
Martin Havlík, SPŠCH Praha,
Ing. Václav Helán, 2THETA, Český Těšín,
Ing. Přemysl Herzán, Praha,
Ing. Martin Hovorka, CSc., VŠCHT Praha,
Ing. Pavel Hradil, CSc., Farmak a.s., Olomouc,
Ing. Martin Hrach, RUPA s.r.o., Praha,
Ing. Miroslav Janeček, CSc., VÚOS a.s., Pardubice Rybitví,
Ing. Jiří Janoušek, Čokoládovny a.s., Praha,
Ing. Jitka Ježková, Universita Pardubice,
Jiří Kindl, Čokoládovny a.s., Praha,
Doc. Ing. Zdeněk Klika, CSc., VŠB TUO Ostrava,
Jan Knápek, studující SPŠCH, Brno,
Ing. David Komers, Universita Pardubice,
Ing. Pavel Kratochvíla, POEX s.r.o., Velké Meziříčí,
Ing. Petr Krňák, CSc., AMEDIS s.r.o., Praha,
Monika Křístková, studující VŠB TUO Ostrava,
Martin Kuchař, studující Gymnasium Kladno,
Ing. Barbora Kulhánková, Čokoládovny a.s., Praha,
Yaroslava Nikolajevna Makarovská, Ústav monokrystalů AV ČR, Praha,
Václav Martínek, studující PřF University Karlovy, Praha,
Petr Matoušek, studující PřF University Karlovy, Praha,
Aleš Melka, studující SPŠCH, Brno,
Ing. Antonín Mikeštík, CSc., VÚP a.s., Prievidza, Slovenská Republika,
Dr. Ing. Petr Mošner, Universita Pardubice,
Vladimír Nápravník, studující PedF Západočeská Universita, Plzeň,
Ing. Jiří Oharek, RAMILL a.s., Praha,
Ing. Petr Parma, OHS Liberec,
Lubomír Pavlica, ZD Dolina, Staré Město,
Róbert Podolan, studující VŠCHT Bratislava,
Dr. Ing. Jan Poustka, VŠCHT Praha,
Ing. Tomáš Prášil, EKOFRUKT s.r.o, Slaný,
Miroslav Pudil, Čokoládovny a.s., Praha,
Alena Půlpánová, Olomouc,
Ing. Luděk Ridvan, ÚOCHB AV ČR , Praha,
Ing. Zdenka Řeháková, ÚOCHB AV ČR Praha,
Ing. Pavel Skřivan, RAMILL a.s., Praha,
Jana Smelíková, studující VŠB TUO Ostrava,
Ing. Josef Smíšek, důchodce Praha,
Jiří Sponar, studující SPŠCH, Brno,
RNDr. Alexandra Štambergová, CSc., IKEM Praha,
Ing. Jaroslava Šperková, VŠCHT Praha,
Ing. Ivo Šrámek, KHS Hradec Králové,
Zbyněk Tonar, studující PřF Západočeská Universita, Plzeň,
Ing. Jarmila Tyšerová, ISŠ-COP, Valašské Meziříčí,
Ondřej Urban, studující PřF University Karlovy, Praha,
Ing. Jiří Vávra, Čokoládovny a.s., Praha,
Zbyněk Voráč, studující SPŠCH, Brno,
Ing. Jindřich Vydra, EKOFRUKT s.r.o., Slaný,
Adam Wantulok, studující FarmF UK, Hradec Králové,
Ing. Anna Weidlová, Čokoládovny a.s., Praha,
Ing. Tomáš Weidlich, Universita Pardubice,
Miluška Zelenková, Čokoládovny a.s. Praha