Členská oznámení a služby

Nová služba pro členy ČSCH

Vedení ČSCH schválilo přidružení Společnosti k Literárnímu a informačnímu centru RSC (LIC). Přidružení ČSCH k LIS (LIC Corporate Membership) bude znamenat otevření informačních zdrojů RSC, největších kolekcí chemických informací v UK, které zahrnují 700 periodik, 20 tisíc monografií, sbírku referenční literatury, sbírku historických materiálů, dotazovou službu k chemickému průmyslu, databázové zdroje na CD, rychlou kopírovací službu, půjčování knih a Internetové služby, pro členy ČSCH tak, jako by byli členy RSC. Přidružení zahrnuje osobní přístup členů ČSCH do centra (Burlington House, Picadilly, London) a celou řadu placených i neplacených služeb. Placené služby mají ve vztahu k sazbám pro nečleny slevu ca. 50%. Přesné částky zatím nejsou známy, ale pokud stanovíme jednotku 250 Kč, pak orientační ceník služeb je jednoduchý (počet jednotek): poštovné (1), poštovné za službu téhož dne (2), fax (3) fax týž den (4), článek z časopisu či patent (2), půjčovné (2), hledání v katalogu (0), vyhledání dodavatele, výrobce, ochranné známky, firmy (0), vyhledávací služba neurgentní, vyřizovaná v pořadí (0), dtto urgentní (10/hod), počítačové vyhledávací služby (dle sazby, min cena 11), reprodukce portrétů a dokumentů pro osobní potřebu (6), pro publikování (10), vyhledání dokumentu (10). Kumulované objednávky mohou mít na základě dohody slevy a zlevněné sazby. Služby zdarma mají množstevní omezení.

Objednávky bude možno vyřizovat výhradně cestou sekretariátu ČSCH (Ing. Bláhová), která je pracovnicí oprávněnou učinit objednávku pro LIC za ČSCH. Podrobné informace v sekretariátu ČSCH a na URL http://chemistry.rsc.org/rsc/library.htm. Objednávku může učinit pouze člen se zaplacenými příspěvky a výhradně pro vlastní potřebu. Na službu bude vystavena faktura proplatitelná např.z grantu a pod. Během krátké doby bude vydán ceník služeb, který bude na vyžádání v sekretariátu ČSCH.

Vedení ČSCH se domnívá, že tímto způsobem přispěje k možnostem českých chemiků získat kvalitní informace. V době, kdy většina knihoven redukuje odběry a některé nemohou ze zahraničí nakupovat vůbec, má za to, že otevírá významný komunikační kanál pro české chemiky.

pad

Vadné exempláře CHL

Vážení přátelé, dostáváme do redakce ojedinělé stížnosti na to, že někteří odběratelé dostávají CHL poškozené. Žádáme je tímto, aby ihned kontaktovali redakci CHL či sekretariát své společnosti. Každého čísla je k dispozici určité množství navíc a vadné výtisky budou zdarma vyměněny.

mab

Rychlá dodávka CHL na Slovensko

Zájemci, kteří mají zájem o přímé dodávky CHL bez zdržování způsobené hromadnými operacemi (clení, zpracování poštou v ČR a pak na Slovensku) mohou kontaktovat redakci. Za poplatek cca 700 Kč lze k CHL objednat i tuto službu.

mab

Sleva pro členy ČSCH

Společnost AVIS, zabývající se na celém světě mimořádně kvalitními a spolehlivými službami při půjčování osobních automobilů udělila ČSCH řadu významných slev. Členové ČSCH a hosté společnosti, případně jejich akcí, jsou oprávněni používat v ČR zvláštní ceník půjčovného. V zahraničí požívají členové ČSCH mimořádných výhod, které dosahují až 35% slev. K vyžádání snížených cen stačí při objednávání služeb uvést číslo slevy X936901. Sleva je různá v různých geografických oblastech a nemusí být aplikovatelná na všechny typy půjčovaných vozidel. Informujte se proto předem. Informace, rezervace a podrobné ceny v kanceláři AVIS Praha City Center, Klimentská 46, 110 02 Praha 1. tel. 02-21851225-6, fax 02-21851229, URL http://www.avis.com. Na URL AVIS jsou k dispozici plánky letišť, místní pokyny a celá řada užitečných informací. Na tomto URL je možno si i vyžádat rezervaci automobilu.

pad

Zájezd na veletrh a konferenci ACHEMASIA 98

Cestovní kancelář, která úspěšně uspořádala pro chemiky zájezd na Achemu 97, bude pořádat i zájezd na Achemasii 1998, která se koná 11.-16. května 1998 v Pekingu, ČLR. Informace v sekretariátu ČSCH a ČSPCH.

mab

Drobná oznámení

mab