Životní jubilea členů společností ve 4. čtvrtletí 1997

90 let
RNDr. Eduard Knobloch, DrSc., (7.12.) dříve VÚFB Praha, nyní v důchodu Praha

85 let
RNDr. Libuše Vlasáková, (3.11.) dříve SVÚOM Praha, nyní v důchodu Praha
RNDr. Jan Kubík, (7.12.) dříve Chemopharma Ústí nad Labem, nyní v důchodu Ústí nad Labem

80 let
Prof. RNDr. Eduard Růžička, CSc., (10.12.) dříve PřF Palackého Univerzita Olomouc, nyní v důchodu Olomouc

75 let
Doc. RNDr. PhMr. Jarmila Zemanová, CSc., (4.10.) dříve ILF Bratislava, nyní v důchodu Bratislava, Slovenská republika
Dr. Ing. Bohumír Chutný, CSc., (9.10.) dříve SZÚ Praha, nyní v důchodu Praha
Ing. Vladimír Filip, (5.11.) dříve Zdravotnické zásobování Praha, nyní v důchodu Praha
prom. chem. Jaroslav Šlampa, (7.11) dříve Léčiva Praha, nyní v důchodu Praha
Dr. Ing. Václav Černý, DrSc., (8.11.) ÚOCHB AV ČR Praha
Prof. Ing. Vojeslav Štěrba, CSc., (25.11.) Univerzita Pardubice
Prof. MUDr. Jiří Slavík, DrSc., (28.11.) LF Masarykova univerzita Brno
Dr. Ing. Josef Arient, CSc., (21.12.) VÚFCH Hradec Králové, nyní v důchodu Pardubice
Ing. Václav Cechner, (21.12.) VÚAB Roztoky u Prahy, nyní v důchodu Roztoky u Prahy
Ing. Zdeněk Peřina, CSc., (24.12.) VÚFB Praha, nynív důchodu Praha

70 let
Václav Hervert, (2.10.) dříve Barvy laky, nyní v důchodu Praha
RNDr. Milan Horák, CSc., (2.10.) ÚFCH J.H. AV ČR Praha
Prof. RNDr. Miroslav Ebert, DrSc., (18.10.) PřF Univerzita Karlova Praha
Ing. Ludmila Fišnerová, CSc., (23.10) dříve VÚFB Praha, nyní v důchodu
Ing. Ludvík Bláha, CSc., (28.10) dříve VÚFB Praha, nyní v důchodu Praha
Doc. MUDr. Lubomír Neoral, DrSc., (31.10.) LF Palackého univerzita Olomouc
Ing. Mojmír Dvořák, (14.11.) dříve VÚOS Pardubice, nyní v důchodu Polčka
Ing. Milada Holubová, (29.11.) dříve VCHZ Syntézia Pardubice, nyní v důchodu Pardubice
Ing. Josef Latinák, CSc., (3.12.) dříve VCHZ Syntézia Pardubice, nyní v důchodu Pardubice
Ing. Antonín Pošta, CSc., (3.12.) dříve VŠCHT Praha, nyní v důchodu Praha
dipl. technik Jitka Burešová, (4.12.) dříve Plynoprojekt Praha, nyní v důchodu Praha
Ing. Juraj Lukáč, (15.12.) dříve Léčiva Praha, nynív důchodu Praha
RNDr. Milan Smíšek, (26.12.) v důchodu Oucmanice
Prof. Ing. Jiří Macák, DrSc., (30.12.) dříve VŠCHT Praha, nyní v důchodu

65 let
Ing. Jiří Souček, (9.10.) Setuza a.s. Praha
RNDr. Václav Veselý, CSc., (12.10.) dříve ÚJV Řežu Prahy, nyní v důchodu Praha
RNDr. Dana M. Wagnerová, CSc., (18.10.) ÚACH AV ČR Praha
MUDr. Jindřich Hyhlík, (25.10.) dříve VÚPP Praha, nyní v důchodu Praha
Prof. Ing. Milan Kuchler, CSc., (14.11.) MŠ ČR detašované pracoviště Pardubice
Ing. Jan Pospíšek, CSc., (2.12.) ÚOCHB AV ČR Praha
RNDr. Rudolf Kotva, CSc., (12.12.) dříve VÚFB Praha, nyní v důchodu Praha
RNDr. Slavoj Černý, CSc., (19.12.) ÚFCH J.H. AV ČR Praha

60 let
Ing. Miroslav Matušek, CSc., (23.10.) FZÚ AV ČR Praha
Jaroslava Preiningerová, (23.10.) STZ Ústí nad Labem
Ing. Miroslav Matucha, CSc., (30.10.) ÚNBR AV ČR Praha
MUDr. Jiří Urban, CSc., (10.11.) LF Univerzita Karlova Praha
Ing. Josef Hasa, CSc., (26.11.) Středisko pro životní prostředí Bratislava, Slovenská republika
Prof. Ing. Mojmír Rychtera, CSc., (30.11.) VŠCHT Praha
Ing. Petr Bezucha, (1.12.) VÚACH Ústí nad Labem
Ing. Jiří Šrogl, (9.12.) Západočeské pivovary Plzeň
Prof. Ing. Michal Dohányos,CSc., (13.12.) VŠCHT Praha
Ing. Jitka Kahovcová, CSc., (19.12.) v důchodu Praha
prom. chem. Antonín Fišera, (30.12.) Roudnické strojírny a slévárny Roudnice nad Labem

Blahopřejeme.

Členové Společností, kteří zemřeli.

Dr. Ing. Jaromír Hebký, CSc., dříve VÚFB Praha později v důchodu Praha, zemřel dne 22. 3. 1997 ve věku 78 let
Ing. Anna Slavíčková, CSc., v důchodu Praha zemřelav dubnu 1997 ve věku 76 let
Dr. Ing. Rudolf Vrbacký, dříve Kara Trutnov nyní v důchodu Jaroměř, zemřel 16. 4. 1997 ve věku 85 let
Čest jejich památce.