Technické zajímavosti a služby

Zájemci o další informace mohou odeslat návratnou pohlednici na sekretariát ČSCH s uvedením čísla ve formátu #97xxx podle každé aktuality. Zájemci o publikování v této rubrice, podniky, firmy, knihovny aj. jsou vítáni k projednání svých návrhů. Stálí inzerenti CHL publikují buď zdarma nebo za maximálně zvýhodněných podmínek.

Programové produkty britského domu Synopsys

Accord for Excel přidává celý nový rozměr k světově nejpopulárnějšímu tabulkovému kalkulátoru - CHEMII. Accord poskytuje unikátní služby pro chemiky při skladování, analýze a práci s chemickými soubory dat, vše přímo na vašem počítači ať již je to PC nebo Mac. Accord for Excel, prvý tabulkový kalkulátor se zabudovanou chemickou inteligencí je používán již tisíci chemiky na celém světě. Jeho unikátní vlastností je OLE propojení s kresličem a možnost uchovat jako obsah pole tabulky chemickou informaci, jíž je například chemický vzorec, nebo strukturní formule. (viz též Chem. Listy 91, 210 (1997)). (#97712)

Accord for Access je moderní, chemická, relační, mnohauživatelská a rychlá databáze. Umožňuje vyhledávání podle chemické struktury a práci s chemickou strukturou jako databázovým polem. Jako prvá databáze umožňuje najednou pracovat s chemickými a relačními daty. Vybrané podskupiny dat mohou být jednoduše převedeny pod Accord for Excel pro další zpracování. Obtížně si lze představit bez této pomůcky práci, která vyžaduje samostatně fungující strukturovanou chemickou databázi. (viz též Chem. Listy 91, 381 (1997). (#97713)

Accord Visual Objects může být chycen myší a přenesen (drag & drop) do jakékoliv aplikace umožňující použití OLE-2.0 aplikací. Vývojáři dílny Visual Basic mohou použít Accord VBX chemické propojení podobně jako Accord OCX může být použit pod rostoucím množstvím 32bitových vizuálních vývojových prostředí. Balíček obsahuje Accord Internet Chemistry Viewer. (#97714)

Accord SDK, software development kit může integrovat chemické schopnosti Accordů do vaší vlastní aplikace přímo zvolením Accord API. Používáte-li C/C++ Visual Basic, Delphi, Oracle Power Objects nebo Omnis7 na Mac nebo PC poskytne vám Accord SDK zapojit chemii do vámi vyvíjeného programového produktu. (#97715).

Databáze Synopsys. Firma nabízí i hotové produkty pro HiTech chemii jako selektivní vysoce kvalitní kompilace v oblasti syntézy na pevné fázi, MOS, chránících skupin a biokatalýzy. Navštivte Synopsys na URL http://www.synopsys.co.uk/.

Další novinka časopisu Collection

Stalo se již téměř pravidlem, že v každém Bulletinu informujeme o nové službě, se kterou přichází časopis Collection of Czechoslovak Chemical Communications. Ani tentokrát tomu není jinak.

Collection byl jeden z prvních časopisů, který si uvědomil obrovskou šíři možností, kterou nabízí uveřejnění e-mailových adres všech autorů článku.

Díky tomu nabízí všem autorům majícím e-mail další službu, a to zaslání přesné citace publikovaného článku včetně stránek v době, kdy prakticky teprve dochází k předtiskové přípravě časopisu. Autoři tak mají možnost citovat přesně svoji práci a odpadají tak případy, které ten, kdo hledá v literatuře, má nejméně rád, totiž citace typu: in press.

Bohumír Valter

Sigma Aldrich v nových prostorách

Od našeho zpravodaje (pad). 29. Května se v nových prostorách firmy Sigma-Aldrich s.r.o. sešla smetánka pražského chemického života. Krovky fraků chřestily, hluboké výstřihy toalet se pyšnily rodinnými šperky, šampaňské se perlilo, mořské škeble se leskly a langusty červenaly. Mezi přítomnými se nenuceně hovořilo o nových knihách některých pražských chemiků, nových akvizicích komplexu Sigma-Aldrich-Fluka-Supelco ...., o penězích na vědu, novinkách v chemické výrobě a její organizaci. Chyběla jen Halina Petrowská, snad příště. Pro vaše zápisníčky přece jenom něco. Nová adresa Pobřežní 46, 186 00 Praha 8, Karlín. Telefony a E-mail zůstávají.

Knihy se slevou pro členy ČSCH

Stále platí nabídka prodeje knih se slevou pro členy ČSCH. Poslední velká dodávka obsahovala legendární učebnici nakladatelství ITP McMurry Organic Chemistry, 4. vydání (1996) za 1 218 Kč pro členy a 1 469 pro nečleny a J. Wiley, Advanced Organic Chemistry, March, 4. vyd. (1992) za 1 028 Kč pro členy 1 233 Kč pro nečleny. Doprodej do vyčerpání zásob, poté možnost objednávek. (#97716)

Literatura pro Life Sciences a výzkum peptidů

Příručka Signal Transduction Catalog and Technical Resource vydaná firmou Calbiochem je k dispozici pro všechny zájemce. (#97717) Podobně nabízí tatáž firma poslední katalog (#97718) či popis 350 nových výrobků v knížce New Product Release 1997 (#97719).

Její sesterská firma Novabiochem nabízí obsažnou publikaci Peptide Syntesis Handbook, spojenou s katalogem 1997/8 (#97720). Příručka nabízí tabulky, přehledné referáty i návody potřebné k syntéze peptidů a je pro tuto oblast nepostradatelným pomocníkem.

Nový vysoce kvalitní polypropylenový kopolymer

Americká firma Allied Signal Chemicals uvedla na trh nový kopolymer ethylen-propylen-maleinanhydrid-kopolymer pod značkou A-Cc 597. Kopolymer byl vyvinut jako součást emulzí do leštidel podlahových krytin, povrchů včetně grafik a uměleckých děl, plastikových výrobků a vláknových kompozit. Nový vosk může být využit za nižších teplot a je mnohem světlejší barvy než podobné produkty na trhu. Kopolymer A-Cc 597 pomůže překonat současný nedostatek produktů tohoto typu na trhu.

Vialky a příslušenství CHROMACOL

Je skoro svátkem pro všechny chemiky, že se podařilo na trh dostat zpět přímo, bez prostředníků, úplný sortiment katalogu CHROMACOL. Viálky, ampulky, vzorkovničky, šroubení, krimpovací uzávěry, septa v nedostižné nabídce předního světového prvovýrobce. (#97721)

Databáze skleněných mikrostříkaček

Firma SGE nabízí zdarma 212kB soubor XLS pro MS-Excel jako obsažnou databázi injekčních stříkaček, včetně reference na přístroje, ve kterých se používají i jako OEM produkty. Databáze uvádí zaměnitelnost typů, objednací čísla náhradních dílů a řadu dalších důležitých a zajímavých informací. (#97722)

EcoSaver zachraňuje tuny rozpouštědel

Standalone ekonomizér použití mobilních fází EcoSaver 0001-5731 švédské fy Jour Research zefektivní spotřebu mobilní fáze u HPLC až o 80%, odstraňuje drahou likvidaci mnohdy toxických rozpouštědel. Zaplatí se použitím při rutinní analytické práci za dobu kolem půl roku, neboť jeho cena se dá srovnat s cenou 25 litrů acetonitrilu pro HPLC. Všechny "mokré" součásti jsou vyrobeny z PEEKu a teflonu. (#97723)

Kolony pro kapilární elektroforézu

Firma Bioscience Innovations (BSI) z Kansasu, která se specializuje na vlastní výrobu povrchově upravených kapilárních kolon pro CE, nabízí sérii kolon a souprav pro nejrůznější použití. Povrchově upravené kapiláry zahrnují například 75 um ID, Fused Silica kapiláry, upravené C18, sulfonovou kyselinou, cyklodextriny, glycerinem, polyakrylamidem, neiontovými surfaktanty. Nabízí kity pro chirální separace, pro analýzy proteinů a peptidů, vitaminů, nukleosidů a nukleotidů. (#97724)

Memorabilia firmy SGE zdarma

Firma SGE zaznamenala značný zájem o své produkty po oznámení, že k nákupu GC či HPLC kolon přidá zdarma elektronický organizátor SGE-SHARP (CHL 91, 295 (1997)) a tuto nabídku prodlužuje. Do stejného data, tj. do konce srpna 1997 nebo do vyčerpání zásob memorabilií nabízí dále ke každé objednávce nad 3 000 Kč ceníkové ceny, která nebude oceněna organizátorem, buď tričko SGE nebo podložku pod myš SGE, oba předměty se zajímavým aborginálním lidovým motivem.

Programové produkty fy ACD/Labs na demo-CD

Unikátní sadu programů na demo-CD představuje fa ACD/Labs pro zájemce na našem trhu. Programy, které pomocí molekulárního kresliče ChemSketch 2.5 nakreslí strukturu, tuto strukturu dovedou pojmenovat IUPAC názvem, přičemž citují paragrafy názvosloví, které použily, od struktury navrhnou protonové a uhlíkové NMR, bod varu, log P, a pKa. (#97725)

Polarimetry a sacharimetry moderní koncepce

Firma Rudloph z NJ se zaměřila na výrobu polarimetrů a sacharimetrů AUTOPOL. Vyrábí přístroje pracující při jedné až šesti vlnových délkách s úhlovým rozlišením do 0,001o, resp. sacharimetry s rozlišením 0,01oISS (oZ). Tyto přístroje je možno připojit na rozhraní RS-232, nebo přímo na tiskárnu či plotter. Softwarový balíček Purity Option umožní sacharimetru vypočítat a zobrazit Pol, Brix a čistotu. Přístroje Autopol mohou měřit i v temperované cele v rozmezí -20 do 130 oC s přídavným zařízením, které ovládá teplotu s přesností 0,01 oC. Používané kyvety klasické, průtokové, otevřené, temperované atd. umožňují práci s množstvím vzorku od 0,02 ml na optické dráze do 200 mm. Výrobce dodává také křemenné kalibrační standardy a umožňuje jejich rekalibraci. (#97726)

Teploměry k mikrovýhřevnému stolku bodotávků Boetius (Koflerův blok)

Firma SciTech nabízí na zakázku zhotovené náhradní teploměry k mikrobodotávkům v rozsahu 20-260 oC a 70-360 oC. Teploměry jsou přesnými kopiemi originálních - vložená stupnice, bezbarvá kapilára, rtuťový sloupec, zanoření 60 mm, průměr 5,25 mm 0,2 mm celková délka 230 mm 3 mm. (#97727)

Vakuové rozvody zefektivňují práci v laboratořích

Pokud si představíme soudobou moderní chemickou laboratoř, nemůžeme si ji domyslet bez chemicky odolného vakuového čerpadla, které rozvádí vakuum teflonovými trubkami na místo použití, kde je pracovníkovi k dispozici přes liniový T ventil opatřený chlopňovou záklopkou. Tato záklopka umožní ochranu vakuové sítě tehdy, kdy z nepozornosti či náhodou zůstane sám liniový ventil otevřen a přívod vzduchu by jinak zrušil vakuum ostatním uživatelům na síti. Citlivý tlakoměr, který spolupracuje s vývěvou, ovládá otáčky jejího motoru či ji může přepnout do "standby" stavu.

Takovou moderní laboratoř si nemusíme pouze představovat, můžeme ji i mít. Materiály, které mohou být podkladem Vašeho rozhodnutí, si můžete vyžádat od firmy SciTech. (#97728)

Počítačový Eco-Tribo Polarograf (PC-ETP)

Moderní a dostupný čs. počítačový Eco-Tribo Polarograf PC-ETP umožňuje provádět pohotové analýzy v běžných laboratorních, provozních a dokonce i dílenských či terénních podmínkách.

Příklady konkrétních aplikací polarografie (PC-ETP): analýza vod, určení obsahu cca 2/3 prvků Mendělejevovy tabulky, jako Pb, Zn, Cd, Al, Cr, Fe, Cu, Ni, V, Co, Se, Te, Mo, Tl, Sn, Be, U, S, transurany, halogeny, Au, Ag, Pt-kovy, Hg, atd., stanovení aniontů NO3-, NO2-, Cl-, Br-, I-, S2-, SO 42-, CN-, SCN-, PO43-, NH 4+, atd., stanovení koncentrace rozpuštěného kyslíku, stanovení obrovského množství organických látek, jako jsou herbicidy, pesticidy, insekticidy, nitrolátky (rozpouštědla, nátěrové hmoty ap.), azolátky (barviva), aldehydy, cukry, tuky, farmaceuticky významné látky, biologicky aktivní látky, enzymy, polychlorované bifenyly, uhlovodíky, aromáty (polyaromáty), bílkoviny, atd., stanovení širokého spektra povrchově aktivních látek, jako jsou saponáty a prací prostředky, různé koagulanty používané při flotačních technologiích čištění vod, přísady při galvanickém pokovování a při různých chemických a strojírenských výrobách, ropné látky, produkty rozpadu různých organismů, chemická pojiva a lepidla, chemikálie používané v koželužnách a v gumovýrobách, polymerní látky, jejich monomery, dimery, atd., analýza různých materiálů a médií, analýza rud, výrobních meziproduktů a produktů v chemických výrobách všeho druhu, zemědělských, potravinářských, farmaceutických, biochemických a biotechnologických produktů, tělních tekutin (krev, moč, sliny, pot, ...) a tkání, geologických vzorků, elektrárenských popílků, ovzduší, prachu, spadu, rostlin a živočichů, minerálů, geologických vzorků, hornin, skládek odpadů, odpadních a splaškových vod, atd.. sledování pooperačních stádií, např. po odoperování nádorů, účinků léků, obsahu škodlivin všeho druhu v životním prostředí, atd., diagnostické testování kvality a stupně opotřebení motorů, ropných olejů a maziv na základě polarografické analýzy olejů a maziv, doporučená metoda též pro určování značkovačů a barviv v motorové naftě a ropných olejích. (#97729)

Destilační zařízení pro analýzu dle Kjeldahla

Po více než dvacet let nabízí německá firma C. Gerhardt pokrokové typu parodestilačních systémů pro analýzy dle Kjeldahla a podobné rozbory pod značkou VAPODEST. Gerhardt uvedl na trh již v roce 1985 plně automatizované varianty Vapodest 5 a Vapodest 6 carousel, které po mnoho let nabízel bez jakékoliv konkurence. Výstava Achema 97 nabídla poslední generaci Vapodestů, typ 50 a 60. Tato nová linie nabízí v uživatelsky příjemném prostředí soudobý analytický standard pod ovládáním z touchpad-screen nebo z PC ve kvalitě konformní s ISO/GLP standardy. Vapodesty mohou pracovat pod jedním z 20 předprogramovaných režimů kadencí 2-4 minuty na vzorek s reprodukovatelností 1% a recovery >99,5%. Grafická obrazovka touchpad slouží k zobrazení stavových hlášení a hodnot, ale i k ovládání pouhým dotykem. Vestavěná ovládací PC karta s 2 seriálními a 2 paralelními rozhraními a 500 MB diskem umožní kromě běžných operací i uschování a vyvolání dat z 1000 kalibrací a výsledků 10 tisíc měření. Velmi přesné řízení titrace elektronicky řízenými mikročerpadly a možnost přímého propojení vah a Vapodestu skýtá minimální možnost ovlivnění výsledků lidskou chybou. Autosampler s kapacitou 20 vzorků, dávkovaných přímo ze stojanu mineralizačních zkumavek z přístroje Kjeldatherm, poskytne významnou časovou rezervu pro obsluhující personál a odstraní nepříjemnou manipulaci s horkými zkumavkami po rozkladu. Připojená konvenční počítačová tiskárna vytváří kvalitní dokumentaci, i když přístroj není připojen k PC. Více na www http://www.Gerhardt.de (#97730)

VARIO - nové vývěvy stáje Vacuubrand

Jedna z novinek Achemy 97 byly membránové vývěvy s řízenou rychlostí otáčení motoru. Tato rychlost, řízená elektronicky na základě vyhodnocení úrovně a trendu vakua v aparatuře, používá fuzzy logiky k tomu, aby nalezla optimální vakuum pro danou destilaci. Tento proces omezí na minimum tolik nepříjemné pěnění bez ohledu na velikost a typ vakuového zařízení. Vakuum se dokonale přizpůsobuje procesu v aparatuře (sušení, destilace). Přátelskost produktů Vacuubrand k životnímu prostředí se tímto zařízením ještě zlepšila, neboť je optimalizována rychlost průchodu par a rozpouštědel soustavou (což umožňuje vyšší návratnost), zkracují se doby procesů pro optimalizovaný a rychlejší průběh destilací, systém ovládá ventily chladící vody (tekutiny), významně se zvýšila životnost membrán. Systém umožňuje připojení k PC a obousměrnou výměnu dat. Použitelnost dokresluje série vybraných takticko-technických dat měřený a ovládaný tlak 1-1 060 mbar, zobrazení mbar, Torr, hPa, měřící sonda kapacitní, keramická typ VSK, nezávislá na druhu plynu, přesnost měření tlaku 1 mbar, teplotní koeficient <0.07 mbar/K, praktická frekvence motoru 1-60 Hz, rozhraní RS232C. 18 typů sestav pracujících od 2 do 3,8 m3/h s dosahovaným limitním tlakem 0,7 až 9 mbar předurčuje tyto nové systémy pro většinu chemických laboratoří, neboť 12 typů z výše uvedených splňuje nejnáročnější požadavky na chemickou odolnost. (#97731)

BioChe-VacuuCenter BVC

Achema 97 představila pomůcku pro biochemiky, analytické, klinické a farmaceutické laboratoře, automat na odsávání tekutin. BVC představuje přesný, bezpečný a pohodlně ovládaný vakuový aspirátor s automatickým zapínáním a vypínáním vakuové pumpy, velkým objemem sběrné nádoby, několikanásobnou paralelní operaci, s autoklávovatelnými "mokrými" částmi. Významnou součástí je i ergonomický ruční ovladač odsávání VHC (VacuuHandControl). (#97732)

Elektronický katalog ACHEMY 97

Sekretariát ČSCH nabízí členům ČSCH k zapůjčení elektronický katalog WOICE OF ACHEMA, World Catalogue of International Chemical Equipment, 2/edition 1997, special edition with limited access, který se podařilo získat v několika exemplářích na dokreslení informací o výstavě. Zájemci nechť kontaktují sekretariát ČSCH.

Chemická informační spojka

Na adrese http://www.chemicalonline.com/ jste zváni ke sdílení vertikální kontakty s chemickým světem novinek, obchodu, inzerce, informací, programů zdarma ale i kolegy v live chats.