Ze zahraničních odborných společností

Strukturované členství britské RSC

Royal Society of Chemistry (RSC) má ve svých stanovách zakotveno přísné strukturování členství s ohledem na vzdělání, praxi i další data CV. RSC má v současné době šest vlastních členských kategorií, možnost přidruženého členství v IUPAC a možnost udělení titulu EurChem.

Studentské členství (Student member) je určen posluchače školy, která je připraví pro vyšší stupeň profesionálního členství. Přidružený člen (Associate member) je určen pro ty, kteří se zajímají o chemii či mají k ní profesionální vztah, ale nemohou splnit kvalifikační předpoklady kladené na profesionálního člena.

Profesionální členství v RSC má čtyři stupně. Licenciát (Licentiate), který může požívat zkratku LRSC za svým jménem, musí splňovat minimální požadavky na vzdělání a případně i na praxi. Graduát (Graduate) používá zkratku GRSC. Požadavky na něj jsou vyšší než na LRSC jak v úrovni vzdělání, tak dosažených výsledcích. Je např. požadováno, aby měl univerzitní vzdělání s "1st or 2nd class honours" ze školy a kursu, který je validován radou, prověřuje se úroveň postgraduální praxe. Člen (Member) oprávněný používat titul za jménem CChem, MRSC (kde CChem, Chartered Chemist, lze přeložit jako diplomovaný chemik) má oproti graduátovi požadavky na postgraduální praxi, dosažené odborné výsledky a jejich aplikaci ve výzkumu či výchově s 8-11 lety "substantial postgraduate experience". Fellow, oprávněný používat za jménem tituly CChem, FRSC je tzv. "senior category" profesionálního členství pro členy, kteří prokázali zralou zkušenost v oboru, výsledky a odpovědnost v zastávané vědecké, pedagogické či řídící funkci během posledních 5 let.

Jmenovací dekrety na tituly označující úroveň jsou vyvedeny téměř v orientální nádheře s nepostradatelným "By the Appointment of her Majesty the Queen" a mohou být jistě platnou ozdobou nejedné kanceláře. RSC umožňuje profesionálním členům nošení členských kravat, motýlků, manžetových knoflíků, spon, šátků a podobně - inu tak jako ve staré dobré Anglii.

RSC je již po desítky ne-li stovky let známá tím, že velmi pečlivě analyzuje úroveň jednotlivých britských škol. Její akreditační oddělení má přehled o všech školách a jejich studijních programech do nejmenších podrobností, cyklicky jejich úroveň stále prověřuje a prodlužuje jejich akreditaci. Ve světě s britským kulturním vlivem jsou stupně profesionálního členství ve velké úctě, a to i mimo chemické vědy. Upozornit je nutno na podstatný rozdíl mezi titulem FRSC a titulem Fellow of Royal Society (FRS), který je jedním z nejvyšších ocenění, kterému se vědci na světě může dostat. Prestižní titul FRS je srovnáván s úrovní Nobelovy ceny. Zaměňování titulů FRSC a FRS je potom nutno považovat buď za obhroublý žert, nebo za určitou pologramotnost.

pad

Gesellschaft Deutscher Chemiker (GDCh)

Německá chemická společnost založená v listopadu 1867 se dnes se svými více než 30 000 členy řadí k největším odborným společnostem v Evropě. Jejími členy jsou chemici, biochemici, lékaři, fyzici a učitelé. Více než třetina členů pracuje v průmyslu, 27% na univerzitách, 20% připadá na studenty a více jak 7% jsou zahraniční členové. Členy GDCh bylo nebo je 36 laureátů Nobelovy ceny za chemii a medicínu. Společnost má 62 odborných skupin, z nich nejpočetnější jsou skupiny analytické a potravinářské chemie. Každoročně je pořádáno 20-30 národních konferencí, sympozií a setkání a více než 100 seminářů a kursů. Již před 97 lety vzniklo při GDCh oddělení, které pomáhá chemikům hledat pracovní uplatnění. Dnes umožňuje zaměstnavatelům snadno a rychle nalézt v databázích GDCh své možné budoucí zaměstnance. GDCh vydává řadu chemických časopisů, z nichž nejznámější jsou Angewandte Chemie, Chemische Berichte a Liebigs Annalen. Členským časopisem, který vychází měsíčně, je Nachrichten aus Chemie, Technik und Laboratorium. Vedle informací o aktivitách GDCh, kalendáři sjezdů, novinkách v chemickém výzkumu a technologiích je tento časopis oblíbeným diskusním fórem německých chemiků. Společnost realizuje několik vzdělávacích projektů, z nichž největší je dnes projekt podporovaný Spolkovým ministerstvem výzkumu zaměřený na výuku práce s elektronickými chemickými databázemi. Ročně jej absolvuje přibližně 3 000 postgraduálních studentů. Za významné příspěvky v oblasti chemie GDCh uděluje prestižní medaili Augusta Wilhelma von Hofmanna, prvního prezidenta Společnosti, Liebigovu cenu a plaketu Carla Duisberga. Kromě toho existuje řada ocenění pro jednotlivé obory chemie.

Pro zájemce o bližší informace o Německé chemické společnosti uvádíme kontaktní adresu: Gesellschaft Deutscher Chemiker e.V., Varrentrappstr.40-42, 60486 Frankfurt am Main, SRN. Tel: +49-69-7917-334/-335, Fax: +49-69-7917374, E-mail:gdch@gdch.de, Internet URL: http://www.dgch.de.

Jaromír Soušek

Spojení časopisů GDCh a KNCV

Německá GDCh a nizozemská KNCV oznámily spojení časopisů Liebigs Annalen a Chemische Berichte s Recueil des Travaux Chimiques des Pays-Bas na Liebigs Annalen/Recueil, Organic and Bioorganic Chemistry - A European Journal, a Chemische Berichte/Recueil. Inorganic and Organometallic Chemistry - A European Journal. Pokud oba časopisy nenaleznete ve Vaší knihovně můžete zalistovat na URL http://www.vchgroup.de/home/chember/ anebo http://www.vchgroup.de/home/liebigsann/. Mimořádně užitečný se pak stane Internet Article Finder. Spojené časopisy očekávají roční produkci kolem 2 700 stran. Prof. H. tom Dieck z GDCh očekává, že v tomto spojování časopisů budou chemické společnosti pokračovat i dále.

pad

Kalendář akcí a Science Web NATO

Kalendář akcí a webová strana NATO jsou k dispozici na URL http://www.nato.int/science. Na této adrese je k dispozici i nová služba NATO, Bulletin Board. Dozvíte se zde i o grantech, kontaktech a akcích z příbuzných oborů.