Členská oznámení a služby

Reunion chemického kroužku

Členové chemické sekce pražského ÚDPMJF (zvaného Pinďák nebo Grébovka) z let 1964-1968 se vyzývají, aby kontaktovali Marcelu Novotnou, Praha 5, Machatého 682, tel. 02-5819964.

Oznámení o konání 4. Lukešových Krhanic.

Ústav organické chemie VŠCHT pořádá v sobotu 18. října 1997 vzpomínkový turistický výlet do Krhanic s cílem položit kytici na místě posledního odpočinku pana profesora Rudolfa Lukeše, který zemřel 17. října 1960. Srdečně jsou zváni všichni pamětníci, kteří se u pana profesora "vyučili", nebo s ním na katedře spolupracovali, jakož i studenti a zaměstanci nynějšího ústavu.

Doporučený vlakový spoj: Praha-Vršovice: 9:00.

Koupě

Koupím staré kompletní ročníky Chemických listů i z minulého století. Nabídky očekávám dlouhodobě. Jiří Novotný, Dr. Ed. Beneše 1109/4, 277 11 Neratovice.

Koupím knihu: Walter J. Moore, Fyzikální chemie SNTL 1981. Ing. Ivan Vavruch, Švýcarsko. Nabídky prosím zašlete do sekretariátu ČSCH.