Životní jubilea členů společností ve 2. a 3. čtvrtletí 1997

90 let

Prof. Ing. Hanuš Steidl, DrSc., (18. 6.) dříve VŠCHT Praha, nyní v důchodu Praha

85 let

Hildegarda Melčová, (28. 4.) dříve ZDŠ Praha, nynív důchodu Praha
RNDr. František Vlasák, (30. 8.) dříve ministerstvo dopravy Praha, nyní v důchodu Praha

80 let

Ing. František Kalous, (2. 4.) dříve Ústřední státní veterinární ústav Praha, nyní v důchodu Praha
Ing. Dr. Vladimír Janata, CSc., (26. 9.) dříve VÚFB Praha, nyní v důchodu Praha

75 let

Ing. Jiří Pazderník, (12. 4.) dříve VŠCHT Praha, nyní v důchodu Praha
Prof. RNDr. Karel Dostál, CSc., (12. 5.) dříve PřF Masarykovy University Brno, nyní v důchodu Brno
Ing.Miroslav Slabina, CSc., (8. 7.) dříve MBÚ AV ČR Praha, nyní v důchodu Praha
Ing. Zdeňka Klimešová, (4. 8.) dříve VÚOS Praha, nyní v důchodu Praha
Doc. Ing.František Tomis, CSc., (14. 8.) dříve VÚT, Fakulta technologická - Zlín, nyní v důchodu Zlín
Prof. Ing. Emerich Erdöš, DrSc., (2. 9.) dříve ÚFCH J. H. AV ČR Praha, nyní v důchodu Praha
Prof. Dr. Ing. Ivan Ernest, (15. 2)
Ing. Dr. Ján Janda, CSc., (28. 9.) dříve Ústav riadenia Bratislava, Slovenská republika, nyní v důchodu Bratislava Slovenská republika
Dr. Ing. Adolf Gustav Pokorný, CSc., (29. 9.) dříve VÚSH Brno, nyní v důchodu Brno

70 let

Ing. Miloš Kraus, DrSc., (8. 4.) dříve ÚCHP AV ČR Praha, nyní v důchodu Praha
Prof. Dr. Ing. Jaro Komenda, CSc., (4. 4.) dříve PřF MU Brno, nyní v důchodu Brno
Ing. Stanislav Doležal, CSc., (6. 4.) dříve VŠCHT Praha, nyní v důchodu Praha
Ing. Karel Setínek, CSc., (13. 4.) dříve ÚCHP AV ČR Praha, nyní v důchodu Praha
Ing. Milan Volek, (18. 4.) dříve Dental Praha, nyní v důchodu Praha
Ing. Josef Sýkora, CSc., (20. 4.) dříve Chemapol Litvínov, nyní v důchodu Litvínov
Prof. Ing.Jindřich Foltýn, CSc., (22. 4.) dříve VAAZ Brno, nyní v důchodu Brno
Prof. RNDr. Eva Keullemansová-Smolková, CSc., (27. 4.) dříve PřF UK Praha, nyní v důchodu Praha
Ing. Emil Mareš, CSc., (2. 5.) dříve VÚTP Ústí nad Labem, nyní v důchodu Kopřivnice
RNDr. Ota Borecký, (7. 5.) dříve PřF UK Praha, nyní v důchodu Praha
Doc. MUDr. Pavel Hybášek, CSc., (20. 5.) dříve Dermatologická klinika UP LF Olomouc, nyní v důchodu Zlín
Doc. Ing. Miroslav Janda, CSc., (1. 6.) dříve VŠCHT Praha, nyní v důchodu Praha
Prof. Ing. Bohumil Hájek, CSc., (1. 6.) dříve VŠCHT Praha, nyní v důchodu Praha
Václav Stožický, (13. 6.) dříve Sdružení pro odbyt dehtových barviv Pardubice, nyní v důchodu Pardubice
Doc. Ing. Jan Šebenda, DrSc., (22. 6.) dříve ÚMCH AV ČR Praha, nyní v důchodu Praha
Prof. Ing. Čestmír Černý, DrSc., (24. 6.) dříve VŠCHT Praha, nyní v důchodu Praha
Prof. Ing. Miloslav Kučera, DrSc., (6. 7.) dříve VÚT Brno, nyní v důchodu Brno
Prof. Dr. ing. Zdeněk Vodrážka, DrSc., (10. 7.) dříve VŠCHT Praha, nyní v důchodu Praha
Prof. RNDr. Josef Pacák, DrSc., (18. 7.) dříve PřF UK Praha, nyní v důchodu Praha
Prof MUDr. Jiří Duchoň, DrSc., (27. 7.) dříve II. Ústav lékařské chemie a biochemie FVL UK Praha, nyní v důchodu Praha
Ing. Václav Kouřím, CSc., (7. 8.) dříve ÚJV AV ČR Řež u Prahy, nyní v důchodu Praha
RNDr. Jan Vorlíček, CSc., (11. 8.) BIJO s. r. o. Praha, divise ekologických škod
Prof. Ing. Vladimír Míka, CSc., (15. 8.) dříve VŠCHT Praha, nyní v důchodu Praha
Ing. Helena Potěšilová (17. 8.) dříve Chemický ústav LF PU Olomouc, nyní v důchodu Olomouc
Prof. Ing. Julius Pouchlý, DrSc., (22. 8.) ÚMCH AV ČR Praha
Ing. Karel Řeháček, (8. 9.) dříve VÚNH Praha, nyní v důchodu Praha
Prof. RNDr. Antonín A. Vlček, DrSc., (8. 9.) ÚFCH J. H. AV ČR Praha
Prof. RNDr. Milan Drátovský, DrSc., (10. 9.) dříve PřF UK Praha, nyní v důchodu Praha
Doc. Ing. Vladimír Pour, CSc., (13. 9.) dříve ÚACH AV ČR Praha, nyní v důchodu Praha
Doc. Dr. Ing. Jaromír Plešek, CSc., (21. 9.) dříve ÚJV AV ČR Řež u Prahy, nyní v důchodu Praha
Doc. Ing. Miroslav Svoboda, CSc., (30. 9.) dříve SVÚCH Praha, nyní v důchodu Praha

65 let

prom. ped. Miroslav Smažík, (3. 4.) dříve Gymnasium Tábor, nyní v důchodu Tábor
Doc. Ing. Karel Štamberg, CSc., (3. 4.) dříve ČVUT FJFI Praha, nyní v důchodu Praha
Ing. Jaromír Kletečka, CSc., (4. 4.) dříve Ústav pro vědeckou soustavu hospodaření v zamědělství Praha, Nyní v důchodu Černošice
RNDr. Emanuela Janečková, CSc., (7. 4.) dřive VŠCHT Praha, nyní v důchodu Praha
RNDr. Jana Nováková, CSc., (11. 4.) ÚFCH J. H. AV ČR Praha
Ing. Miloslava Márová, (16. 4.) dříve Ústřední státní veterinární ústav Praha, nyní v důchodu Praha
Ing. Jiří Kliment, (19. 4.) dříve Fotochema Český Brod, nyní v důchodu Kolín
MUDr. Pavel Chýle, CSc., (20. 4.) dříve Středisko technických informací potravinářského průmyslu Praha, nyní v důchodu Praha
RNDr. Josef Halbych, CSc., (21. 4.) PřF UK Praha
Prof. Ing. Jiří Davídek, DrSc., (23. 4.) dříve VŠCHT Praha, nyní v důchodu Praha
RNDr. Josef Zábranský, , CSc., (23. 4.) dříve VÚPP Praha, nyní v důchodu Praha
Doc. Ing. Josef Panchartek, CSc., (14. 5.) dříve Universita Pardubice, nyní v důchodu Pardubice
Prof. Ing. Jan Neiser, DrSc., (15. 5.) PedF Universita Ostrava
RNDr. Anna Habersbergerová, CSc., (21. 5.) dříve ÚJV AV ČR Řež u Prahy, nyní v důchodu Praha
Ing. Rudolf Mráz, (26. 5.) VŠCHT Praha
Ph. D. Michael Heyrovský, CSc., (29. 5.) ÚFCH J. H. AV ČR Praha
Ing. Libuše Havlíčková, CSc., (10. 6.) dříve VÚOS Pardubice, nyní v důchodu Pardubice
Ing. Jaroslav Bartoň, DrSc., (22. 6.) Ústav polymerov SAV Bratislava, Slovenská republika
Doc. Ing. Jiří Vlček, CSc., (24. 6.) VŠCHT Praha
Doc. Ing. Alexandr Gosman, CSc., (25. 6.) ČVUT FJFI Praha
Ing. Karel Melzoch, (9. 7.) Gymnasium ALTIS Praha
Ing. Jaroslava Turková, DrSc., (11. 7.) ÚOCHB AV ČR Praha
Ing. Zbyněk Lužný, (13. 7.) Lachema a. s.Brno
Ing. Alena Pelikánová, (25. 7.) dříve Chemické listy Praha, nyní v důchodu
Ing. Alena Tvrdíková, (4. 8.) dříve Chemoprojekt Praha, nyní v důchodu Praha
RNDr. Ota Sofr, (7. 8.) Pražská informační služba Praha
Ing. Jan Peška, CSc., (19. 8.) dříve ÚMCH AV ČR Praha
Prof. RNDr. Karel Sikyta, DrSc., (29. 8.) FarmF UK Hradec Králové
Doc. MUDr. Alois Kosatík, CSc., (2. 9.) Ústav pro soudní lékařství LF PU Olomouc
Ing. Jiří Filip, CSc., (10. 9.) dříve ÚVVR Praha, nyní v důchodu Praha
RNDr. Josef Jonáš, CSc., (15. 9.) Chemopetrol Litvínov
prom. chem. Svatoslava Škramovská, CSc., (18. 9.) dříve Pedagogický ústav J. A. Komenského AV ČR Praha nyní v důchodu

60 let

RNDr. Josef Tušl, CSc., (8. 4.) PřF UK Praha
Ing. Jiří Cuřín, CSc., (5. 4.) Pokusné a vývojové středisko Praha
RNDr. Jiří Honzák, CSc., (5. 4.) Český hydrometeorologický ústav Praha
RNDr. Jaroslava Medunová, (12. 4.) dříve Střední zdravotnická škola v Ostrava, nyní v důchodu Ostrava
Ing. Jaroslav Mládek, (17. 4.) OHES Most
Prof. Ing. Milan Kraitr, CSc., (18. 4.) PedF Západočeská Universita Plzeň
Doc. Ing. Jiří Hála, CSc., (21. 4.) PřF MU Brno
Ing. Pavel Řezníček, (25. 4.) Druchema Praha
RNDr. Miloň Tichý, CSc., (28. 4.) SZÚ Praha
Prof. Ing. Lubomír Lapčík, DrSc., (6. 5.) PřF MU Brno
Ing. Karel Mocek, CSc., (6. 5.) ÚFCH J. H. AV ČR Praha
RNDr. Zdeněk Tuzar, CSc., (18. 5.) ÚMCH AV ČR Praha
RNDr. Květoslav Pliska (26. 5.) Přerovské strojírny Přerov
Ing. Zdeněk Brož, CSc., (31. 5.) ÚCHP AV ČR Praha
RNDr. Alexander Muck, CSc., (2. 6.) VŠCHT Praha
Doc. Ing. Mečislav Kuraš, CSc., (4. 6.) VŠCHT Praha
Ing. Jan Kolařík, DrSc., (6. 7.) ÚMCH AV ČR Praha
Ing. Imrich Kleinmann, CSc., (16. 7.) ÚVVR Praha
Prof. Ing. Ivan Machač, CSc., (17. 7.) Universita Pardubice
Ing. Hana Beňadíková, CSc., (28. 7.) VŠCHT Praha
Ing. Ivan Horváth, CSc., (30. 7.) ÚACH SAV Bratislava, Slovenská republika
Ing. Jana Nováková, CSc., (10. 8.) institut pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů Praha
František Kvis, (16. 8.) dříve Léčiva Praha, nyní v důchodu Praha
RNDr. Ivanka Špěpánková, CSc., (21. 8.) Západočeská Universita Plzeň
Ing. Miloslav Sufčák, CSc., (24. 8.) Kaučuk Kralupy nad Vltavou
Ing. Jaroslav Hodaň, (25. 8.) Západočeské pivovary Plzeň
RNDr. Miloslav Smrž, (29. 8.) Lachema a. s.Brno
Prof. RNDr. Štefan Toma, DrSc., (11. 9.) PrF KU Bratislava, Slovenská republika
RNDr. Karel Holub, CSc., (16. 9.) ÚFCH J. H.AV ČR Praha
Ing. Jaromír Kaválek, CSc., (21. 9.) Universita Pardubice
Doc. Ing. Zdeněk Zloch, CSc., (28. 9.) Hygienický ústav LF Plzeň

Členové společnosti, kteří zemřeli:

Ing. Zdeněk Kubek dříve Ministerstvo průmyslu nynív důchodu, zemřel dne 27. 11. 1996
Ing. Vladimír Rozsíval, CSc. dříve VZS 070 Brno, nyní v důchodu zemřel dne 2. 12. 1997 ve věku nedožitých 72 narozenin
Prom. chemik Jan Pazderník dříve Výzkumný ústav vodohospodářský Praha, nyní v důchodu zemřel ve věku 69 let.
RNDr. Ludmila Kubelková, CSc., ÚFCH J.H. AV ČR Praha zemřela 17. 12. 1996 ve věku 57 let
Ing. Dr. Václav Hnětkovský, CSc., dříve Výzkumný ústav papíru a celulosy Praha nyní v důchodu, zemřel dne 16. 2. 1997 ve věku nedožitých 87 let
Prof. Ing. Dr. Vladimír Maděra, DrSc., dříve VŠCHT Praha nyní v důchodu, zemřel ve věku 92 let

Čest jejich památce