Aprílový klub

Bez alkoholu není života.

Poslední výzkumy ukazují, ze život nevznikl ve vodě, ale v alkoholu, který jediný obsahuje k životu potřebný uhlík. Vědci na kalifornské universitě pod vedením Jana Hese dokázali, ze protozoické ambeloplasty, považované za jedny z prvotních organismů na Zemi, mají po smísení s vypočteným množstvím vody stejný sumární chemický vzorec jako ethylalkohol.

To ovšem neznamená, řekl Jan Hes, předposlední nositel Nobelovy ceny za užitečnou chemii, že život vznikl za účasti vody z protozoických ambeloplastů, protože by to nevysvětlovalo jejich původ. My předpokládáme přesně opačný proces. Podle naší teorie není ethylalkohol odpadem při vzniku ambeloplastů, ale jejich mateřskou látkou. Původně byl všude neředěný, entropicky nespoutaný líh, v kterém se působením vyšších kosmických sil začaly koncentrovat protozoicky ambeloplastické pratvary a voda byla odpadem tohoto procesu. Původní empirické poznání, že bez vody není života, tedy sice platí, jenže obrácené: bez života není vody. Potvrzují to ostatně i výzkumy našich kosmických sond - všechny dosud navštívené planety, na kterých není život, jsou suché!

Platnost této teorie by vyvolala převrat v dosavadních metodách astro- a geochronologie. Podle obsahu ethylalkoholu v zemské kůře jsme totiž od doby vzniku života na Zemi vzdálení více než činí její stáří. Zdánlivý rozpor je však snadno překonatený pochopením tvůrčí síly ethylalkoholu, z které pochází nejen projevy života jako vyjádření jeho duchovní stránky, ale i gravitace, rotace a zemská přitažlivost jako projev materiální stránky dvojjedinosti jeho podstaty.

Josef Dneboský

článek byl poctěn zvláštním uznáním "Za tvůrčí přístup" Světové komise pro porkanovou chemii WC-PC

Povídka o třech inženýrech

Jeli jednou tři inženýři v krásném automobilu. Byli to elektroinženýr, chemik a inženýr, který získal pre- i postgraduální výchovu v ústavu Makro$oft na březích Seattleského jezera. Co čert nechtěl, auto náhle zastavilo. Tré inženýrů na sebe bezradně koukalo, nevěda, v čem může být problém.

Elektroinženýr se hluboce zamyslil a doporučil rozebrat elektronické díly vozu a hledat závadu tam. Chemik, aniž toho mnoho o autech věděl, pronášel sáhodlouhé řeči o možnosti, že by palivo mohlo rozpouštět měděné součásti motoru a emulgovat vzniklé sloučeniny, které by se mohly vysrážet a ucpat některý z přívodů.

Korunu tomu nasadil Makro$oft inženýr, který toho mnoho nevěděl o ničem, ale navrhl smělé řešení problému. "Což kdybychom zavřeli všechna okna, vystoupili z auta, opět nastoupili a otevřeli okna nazpět tak, jak byla - předpokládám, že auto pak poběží jako rybička".

anonymní internetový šprým o operovacím systému