Zivotni jubilea clenu Spolecnosti

Zivotni jubilea clenu Spolecnosti

90 let

Doc. RNDr. Eugen Buchar, (24.7.), Ustav pro dalkove studium ucitelu UK Praha, nyni v duchodu Praha

85 let

Ing. Dr. Rudolf Smrz, (24.7.), Spolek pro chemickou a hutni vyrobu Usti nad Labem, nyni v duchodu Usti nad Labem

Emilie Cahova, (27.9.), Ustav geochemie a nerostnych surovin Praha, nyni v duchodu Praha

80 let

RNDr. Miroslav Jarkovsky, (12.5.), Pedagogicka Fakulta Hradec Kralove, nyni v duchodu Hradec Kralove

75 let

Ing. Zelimir Prochazka, CSc., (7.5.), UOCHB AV CR Praha, nyni v duchodu Praha

Ing. Jaroslav Tesar, (7.5.), nyni v duchodu Praha

Ing. Dr. Jaromir Kucera, CSc., (15.5.), Leciva Dolni Mecholupy, nyni v duchodu Praha

Ing. Vaclav Rericha, (21.5.), SKVTIR Praha, nyni v duchodu Praha

RNDr. Vladimir Novotny, (1.7.), SPSCH Lovosice, nyni v duchodu Praha

Ing. Dr. Otakar Mikes, DrSc., (2.7.), UOCHB AV CR Praha, nyni v duchdu Praha

Ing. Drahomir Sokol, CSc., (15.7.), VLVDU Hradec Kralove, nyni v duchodu Ceska Skalice

Prof. Ing. Borivoj Hanus, DrSc., (30.7.), Vysoka skola strojni a textilni Liberec

Miroslav Zahradnik, (17.8.), VUTP kosmetika Praha, nyni v duchodu Praha

Ing. Dr. Anna Slavickova, (26.8.), nyni v duchodu Praha

Ing. Antonin Dvorak, CSc., (8.9.), Ustav pro vyzkum rud Mnisek pod Brdy, nyni v duchodu Praha

Doc. Ing. Rudolf Kubicka, CSc., (9.9.), Chemicke zavody Zaluzi v Krusnych Horach, nyni v duchodu Litvinov

Metodej Maly, (30.9.), Textilana, nyni v duchodu As

70 let

Ing. Milan Zaoral, DrSc., (5.5.), UOCHB AV CR Praha, nyni v duchodu Praha

Doc. Ing. Vladimir Liska, CSc., (21.5.), Universita Pardubice, nyni v duchodu Pardubice

Ing. Lubomir Lochmann, CSc., (22.5.), UMCH AV CR Praha nyni v duchodu Praha

Doc. Ing. Jiri Hodek, CSc., (25.5.), VSCHT Praha

Ing. Jan Ciernik, CSc., (27.5.), VUMCH Brno, nyni v duchodu Brno

Doc. Ing. Miroslav Schatz, CSc., (31.5.), VSCHT Praha

Ing. Ivo Hlavacek, CSc., (5.6.), Zapadoceske pivovary Plzen, nyni v duchodu Plzen

Ing. Jaroslav Prestr, CSc., (9.6.), SPK Praha, nyni v duchodu Praha

Doc. RNDr. Lubor Jensovsky, CSc., (15.6.), PrFUK, nyni v duchodu Ujezd nad Lesy

Ing. Josef Kavina, (21.6.), nyni v duchodu Praha

Ing. Antonin Kaspar, (21.6.), UKZUZ Brno, nyni v duchodu Opava

Ing. Jiri Kadlec, CSc., (23.6.), Kancelar AV CR Praha

Ing. Dr. Evzen Hruska, CSc., (26.6.), VSZ Brno, nyni v duchodu Brno

Prof. Ing. Jan Hlavac, DrSc., (16.7.), VSCHT Praha

Milan Dockal (29.7.), UGG AV CR Praha, nyni v duchodu Praha

Ing. Miloslav Loyda (14.8.), BAYER AG obchodni zastoupeni Praha

Ing. Vera Dienstbierova, CSc., (11.9.), VSCHT, nyni v duchodu Praha

RNDr. Milan Odehnal, CSc., (11.9.), Prirodovedecka fakulta Masarykovy University Brno, nyni v duchodu Brno

Ing. Bretislav Dolezel, DrSc. (15.9.), SVUOM Praha, nyni v duchodu Praha

65 let

Ing. Jiri Hugo, CSc., (14.8.), SVUM Praha

Doc. Ing. Bohumil Meissner, CSc. (21.8.), VSCHT Praha

Prof. Ing. Jan Trzil, CSc., (28.8.), Technicka Universita Ostrava

RNDr. Vratislav Tydlitat, CSc., (4.9.),VVUSZP Praha, nyni v duchodu Praha

Doc. Ing. Ludek Vodicka, CSc., (15.9.), VSCHT Praha

Ing. Jaroslav Nemec, DrSc., (18.9.), UGG AV CR Praha, nyni v duchodu Praha

Ing. Zdenek Solc, CSc., (21.9.), Universita Pardubice, nyni v duchodu Rohovladova Bela

RNDr. Marie Uhrova, CSc., (25.9.), VSCHT Praha

RNDr. Milan Vrana, (26.9.), VCHZ Synthesia Pardubice, nyni v duchodu Pardubice

60 let

RNDr. Antonin Zivny, CSc., (8.4.), UMCH AV CR Praha

RNDr. Premysl Jarolimek, CSc., (30.4.), Spolchemie Usti nad Labem

Doc. Ing. Zdenek Trojan, CSc., (1.5.), CVUT Praha

RNDr. Karel Klatil, (3.5.), VUAnCH Usti nad Labem

Ing. Bohumil Navratil, CSc., (3.5.), VUGTP Zlin, nyni v duchodu Praha

Doc. Ing. Ladislav Forman, CSc., (21.5.), VU mlekarensky Praha

Doc. Ing. Prokop Nekovar, CSc., (24.5.), VSCHT Praha

Jiri Tolman, (4.6.), VUTP Rakovnik, nyni v duchodu Roztoky u Rakovnika

prom. chem. Josef Litman, (8.6.), Gymnasium Nove Straseci

Ing. Milan Benes, CSc., (19.6.), UMCH AV CR Praha

Ing. Bohumil Masar, CSc., (20.6.), UMCH AV CR Praha

Prof. Ing. Jan Kupec, CSc., (23.6.), VUT technologicka fakulta Zlin

Doc. Ing. Josef Tichy, CSc., (25.6.), Universita Pardubice

RNDr. Frantisek Smekal, (26.6.), VUAB Roztoky u Prahy

Prof.Ing. Josef Novak, CSc., (3.7.), VSCHT Praha

Ing. Ludvik Koumar, CSc., (4.7.), Hydroprojekt Praha

Ing. Frantisek Keberle, (11.7.), SPSCH Brno

Prof. Ing. Miloslav Frumar, DrSc., (18.7.), Universita Pardubice

Prof. RNDr. Vaclav Suchy, CSc., (19.7.), Farm.fakulta VFU Brno

RNDr. Milan Soldan, (30.7.), gymnasium Boskovice

RNDr. Frantisek Zemanek, (7.8.), PrFUK, Praha

RNDr. Pavel Schmidt, CSc., (11.8.), UMCH AV CR Praha

Doc.Ing. Milan Sipek, CSc., (12.8.), VSCHT Praha

Doc.Ing. Jiri Votinsky, CSc., (22.8.), Universita Pardubice

RNDr. Bozena Lanska, CSc., (24.8.), UMCH AV CR Praha

Doc.Ing. Petr Kondelik, CSc., (29.8.), HANDIHELP Druzstvo invalidu Praha

Ing. Ivan Samohyl, CSc., (29.8.), VSCHT Praha

RNDr. Milan Calabek, (30.8.), VUT FE Brno

Ing. Josef Chvatal, (1.9.), Keramicke zavody Horni Briza

RNDr. Antonin Holy, DrSc., (1.9.), UOCHB AV CR Praha

Ing. Helena Pechova, CSc., (6.9.), Universita Pardubice

Ing. Ctibor Perlin, (7.9.), Praha

Ing. Sylva Modry, CSc., (27.9.), Klokneruv ustav CVUT Praha