Pracovni skupina "Loss Prevention" pri Evropske federaci chemickeho inzenyrstvi

Pracovni skupina "Loss Prevention" pri Evropske federaci chemickeho inzenyrstvi - historie a perspektivy

Josef Horak

Pracovni skupina se venuje zvysovani bezpecnosti a snizovani rizika havarii chemickych vyrob. Nazev "Loss Prevention", ktery je prekladan do cestiny jako "zabrana skodam", jiz neodpovida soucasnemu pojeti cinnosti, na kterou se skupina zameruje. Nazev zduraznuje predevsim ekonomicke aspekty havarii, zatimco v soucasne dobe je dulezitym aspektem zejmena ochrana obyvatel v okoli zavodu a ochrana zivotniho prostredi.

Zalozeni pracovni skupiny: Sedesata a sedmdesata leta byla udobim rychleho rozvoje chemickeho prumyslu. Rostl nejen pocet chemickych vyroben, ale stavely se stale vetsi jednotky. V teto dobe byly pomerne caste uniky chemickych latek, pozary, vybuchy a jine nehody a havarie. Pricinou nehod byla nizka znalost rizika spojenych s vyrobou chemickych latek.

Byla poradana i prvni symposia na problem havarii zamerena. V roce 1971 se konalo "Symposium on Major Hazards" v Newcastlu, poradatelem byla organizace Institution of Chemical Engineers (IChemE; Velke Britanie) a zucastnili se ho i specialiste z dalsich prumyslovych zemi. Na zaver symposia byl prijat doporucujici navrh utvorit pracovni skupinu pro poradani pravidelnych mezinarodnich setkani v oboru "Loss Prevention". Skupina nasla organizacni zazemi v Evropske federaci chemickeho inzenyrstvi.

Prvni mezinarodni symposium se uskutecnilo v Delftu (Holandsko) v roce 1974 pod nazvem "International Symposium on Loss Prevention and Safety Promotion in Process Industries". Kratce po symposiu doslo k velkemu vybuchu ve Flixboroughu (Anglie). Tato udalost vyvolala velkou vlnu zajmu o problem bezpecnosti chemickych vyrob.

Vyvoj pracovni skupiny Loss Prevention: V roce 1980 byla zalozena studijni skupina pro kvantitativni popis rizika (QRA Quantitative Risk Analysis) a ta v roce 1985 navrhla systematicky pristup, ktery zahrnoval tyto aspekty: identifikace rizik (identification of hazards), analyzu dusledku (consequence analysis), odhad pravdepodobnosti nehody (estimation of incident probability), prezentace udaju o riziku (presentation of risk values), vnimani rizika (perception of risk), kriteria rizika (risk criteria), pristupy k zmirneni rizika (conception of mitigation measures).

Pravdepodobnost vzniku havarie ovlivnuje zejmena tzv. lidsky faktor. Proto byla v roce 1985 zalozena studijni skupina pro lidsky faktor (Study Group on Human Factors), v niz se specialiste z mnoha zemi zabyvaji metodami zvyseni spolehlivosti pracovniho vykonu obsluhy.

Zalozeni European Process Safety Centre (EPSC):
Za podpory Evropske federace chemickeho inzenyrstvi se podarilo ziskat sponsory mezi chemickymi firmami a v roce 1992 vzniklo centrum EPSC jako nezavisla jednotka pri IChemE v Rugby (Velka Britanie).

Centrum si klade tyto cile: a) poskytovat rady a konzultace o tom, kde je mozne ziskat informace souvisejici se zajistenim bezpecnosti, b) shromazdovat udaje o potrebach a vysledcich vyzkumu v oblasti bezpecnosti a zabrany skodam, c) vytvaret odborne a vedecke zazemi pro vytvareni legislativy Evropske unie v oboru bezpecnosti chemickych vyrob, d) nabizet informace o pomuckach pro vyuku bezpecnostniho inzenyrstvi a poskytovat materialy pro vycvik a skoleni zamestnancu vsech urovni.

Bezpecnostni audit a studium lidskeho faktoru umoznilo zvysit spolehlivost rizeni. Behem poslednich let se aplikuji pro zvyseni bezpecnosti systemy rizeni oznacovane jako OSafety managementí, ktere usnadnuji vyrobnim spolecnostem vytvorit strukturu rizeni, ktera umoznuje zajistit vysokou uroven vyroby vcetne jeji bezpecnosti, ochrany zdravi zamestnancu a zivotniho prostredi. Cilem je vytvoreni systemu rizeni, ktere spojuji peci o kvalitu vyroby s jeji bezpecnosti.

Mezinarodni setkani u nas:

Ve spolupraci s pracovni skupinou Loss Prevention je poradano "Symposium on Environmental and Safety Engineering", (Praha 25. az 30. srpna 1996), ktere je soucasti mezinarodniho kongresu CHISA 96. Zamereni symposia je vsak sirsi a zahrnuje i technologii ochrany zivotniho prostredi (Environmental Engineering). Na symposium je prihlaseno 135 odbornych sdeleni.

Kontaktni adresa kongresu CHISA 96:

CHISA 96, P.O. Box 857, 111 21 Praha 1, Fax: 311 55 29.

Literatura: a) Pasman H. J.: Chemical Technology Europe 2, No. 5, 25 (1995). b) Whetton C., Bots P. J.: Chemical Technology Europe 2, 21 (1995). c) Materialy programove komise kongresu CHISA 96.

Prof. Ing. Josef Horak, DrSc., predseda CSCH (viz Bulletin 3/1993)