zasedani Federace evropskych chemickych spolecnosti

Zprava o zasedani Federace evropskych chemickych spolecnosti ve dnech 14.-15.zari 1995 v Praze

Letosni schuze generalniho shromazdeni Federace evropskych chemickych spolecnosti (FECS) se uskutecnila v Praze. Volba mista shromazdeni byla dana tim, ze pred 25 roky byla v Praze 17 evropskymi spolecnostmi zalozena Federace jako zastresujici organisace koordinujici uzsi spolupraci odbornych chemickych spolecnosti mezi tehdy politicky rozdelenymi zememi Evropy. Iniciatorem byl Dr.Wolfgang Fritsche, tehdejsi president Nemecke chemicke spolecnosti a v soucasne dobe cestny president FECS. Jeho iniciativa nasla mimoradnou podporu u profesora Cuty a profesora Chvalovskeho. Ze slo o myslenku, ktera vystihovala velmi dobre potrebu komunikace mezi chemickymi spolecnostmi, svedci zejmena to, ze v letosnim roce sdruzuje Federace 41 spolecnosti ze 32 evropskych statu. Jeji naplni jiz nejsou pouha zlepseni v komunikaci a v informovanosti, nybrz zcela konkretni projekty sjednocujici pozadavky na odbornost jednotlivych chemiku pri organisovani vedeckych konferenci, administrativni i ekonomicka pomoc silnejsich spolecnosti mene pocetnym spolecnostem v postkomunistickych zemich. Generalniho shromazdeni se zucastnilo 30 predstavitelu chemickych spolecnosti, 2 pozvani zastupci Evropske chemicke spolecnosti a hoste z Ceske republiky. Vlastnimu generalnimu shromazdeni predchazela schuze rady Federace, kde byly projednavany predevsim doplnujici volby novych ctyr clenu rady a misto konani generalniho shromazdeni v roce 1996. Generalni shromazdeni zacalo 14. zari odpoledne a na programu byla zprava o cinnosti Federace v roce 1995, schvalovany odborne akce organizovane FECS v roce 1996 a 1997. Pro informaci ctenare uvadim, ze 214. akci sponzorovanou FECS je 12. FECHEM konference organokovove chemie, ktera se bude konat 31. srpna az 5. zari 1997 v Praze. Probehly rovnez volby ctyr clenu rady federace a z deseti kandidatu byli zvoleni: zastupce Rakouske chemicke spolecnosti, Kralovske chemicke spolecnosti, Madarske chemicke spolecnosti a Spanelske chemicke spolecnosti. Dosavadni predseda Federace prof. Darms ze Svycarske chemicke spolecnosti sve volebni obdobi ukoncil a novy predseda bude zvolen na prvnim zasedani rady. Zaverem generalniho shromazdeni byly udeleny medaile FECS profesorum Skatteb˛lovi z Norska a Darmsovi ze Svycarska. Prvni den zasedani se konala slavnostni recepce, kterou poradala Ceska spolecnost chemicka. Po slavnostnim projevu doktora Fritsche a privitani vsech delegatu a hostu predsedou CSCH profesorem Horakem promluvil kratce o vyznamu odbornych spolecnosti pro rozvoj daneho vedniho oboru profesor Stulik, predseda Grantove agentury CR. Ceske vysoke skolstvi zastupoval reditel oboru vedy a technologie Ing.Hanke a Akademii ved Ceske republiky jeji mistopredseda prof.Paces. Vecerni setkani prispelo k dobre atmosfere patecniho jednani. Tento den byl zahajen informaci profesoru Marko a Schnizera o cinnosti Evropske chemicke spolecnosti. Tato spolecnost byla zalozena v roce 1994 skupinou mladych organickych chemiku s cilem vytvorit jedinou odbornou spolecnost, v jejimz ramci by byli aktivne zapojeni vsichni chemici bez ohledu na sve specializace a statni prislusnost. Celoevropsky charakter spolecnosti je po technicke strance, alespon pro akademicke zajemce, mozne zajistit elektronickou postou a internetem. Od sveho zalozeni nema Evropska chemicka spolecnost prilis velkou podporu narodnich chemickych spolecnosti a FECS. Duvodem neni obava z konkurence, ponevadz obsahem cinnosti odbornych spolecnosti neni jen informovat sve cleny, ale vydavatelska cinnost, organizovani narodnich akci, propagace chemie a vzdelavani v chemickych oborech mezi sirokou verejnosti, podileni se na chemickych olympiadach a popularne prednaskova cinnost. Vedle techto aktivit je nutne pripomenout, ze odborne spolecnosti sdruzuji lidi s ruznym stupnem chemickeho vzdelani z rady oboru. FECS splnuje soucasne potreby integrace v ramci dosud ekonomicky nesjednocene Evropy a jedina evropska organizace, dle meho nazoru, neni zatim realna. Dalsim bodem druheho dne jednani Federace byl pripravovany navrh integrace FECS s Evropskou radou pro chemii, poradnim organem Evropskeho spolecenstvi. Tuto aktivitu podporili vsichni delegati. Jednani bylo ukonceno v dopolednich hodinach.

Pres nektere organisacni problemy lze povazovat zasedani FECS v Praze za uspesne. Tak bylo hodnoceno funkcionari vykonne rady. Podekovani CSCH patri firmam AGA GAS, MERCK Praha a SCHIMADZU, obchodni zastoupeni Praha, ktere celou akci podporily.

Vilim Simanek