Recenze

Bioinorganic Chemistry: Inorganic Elements in the Chemistry of Life An Introduction and Guide
V.Kaim, B.Schwederski

J.Wiley and Sons, Chicester 1994. Stran 401; ISBN 0-471-94369-X, cena se slevou GBP 20 (Exw).
Recensovana kniha si klade za cil uvest do problematiky bioanorganicke chemie ctenare, ktery je vybaven pouze zakladnimi poznatky z chemie a biochemie. Ostatni znalosti potrebne k pochopeni textu jsou poskytnuty prostrednictvim glosare obsahujiciho strucne definice pouzivanych pojmu a pomoci vlozenych textu vysvetlujicich vybrane fyzikalni metody hlavne z hlediska jejich moznosti. Tento system umoznil dodrzeni rozsahu knihy na urovni optimalni pro uvodni text, nicmene zustava otazkou, zda ctenari zcela neinformovanemu pomuze popis fyzikalni metody v rozsahu jedne strany.

Probirana latka je delena prevazne podle jednotlivych prvku (13 kapitol), dale jsou pripojeny ctyri kapitoly venovane vetsim celkum (biomineralisace, anorganicke elektrolyty, biochemie radionuklidu, chemoterapie slouceninami Pt, Au, Li). Casti venovane jednotlivym prvkum jsou vzdy zamereny na nejdulezitejsi funkce prvku v biologickych systemech: Co v kobalaminech; Mg, Mn ve fotosyntese; O2 v myoglobinu, hemoglobinu a ostatnich hemovych bilkovinach; Fe v cytochromech; Fe v bilkovinach s nehemovym zelezem; Fe z hlediska jeho prijmu, transportu a uchovavani v organismu; Ni v enzymech; Cu v bilkovinach; Mo, W, V, Cr se zamerenim na enzymy s molybdenem a nitrgenasy; Zn, jehoregulacni funkci a katalytickemu pusobeni v hydrolytickych a kondensacnich reakcich; Mg2+, Ca2+, jejich regulacnim a katalytickym funkcim; dale jsou strucne zmineny nekovove prvky B, Si, As, Br, F, I, Se a toxicke kovy Pb, Cd, Tl, Hg, Al, Be, Cr.

Kniha predstavuje zdarilou ucebnici, s dostatecnym mnozstvim vhodne zvolenych prikladu z literatury do roku 1993, ktera dokaze vzbudit ve ctenari zajem o popisovanou problematiku. Spolu s autory muzeme pouze litovat, ze prinejmensim ilustrace tykajici se struktur membran a enzymu nejsou barevne, jak by si ucebnice tohoto zamereni v soucasne dobe zaslouzila.

Knihu mohu doporucit jako dostatecne siroky uvodni zdroj informaci zajemcum prichazejicim k bioanorganicke tak ze strany biochemie a bioorganicke chemie, studentum zakladnich kursu, doktorandum a ostatnim pracovnikum hledajicim predstavu o soucasnem stavu tohoto rychle se rozvijejiciho oboru.
J. Vicar

The Organometallic Chemistry of the Transition Metals
Robert H. Crabtree (Yale University)

J. Wiley & Sons, New York 1988. xv+422 stran. ISBN 0-471-57388-4, cena se slevou GBP 18.50 (Exw).
Nebyva zvykem se pri recenzi vracet ke knize vydane pred sedmi lety, ucebnice organometalicke chemie od Roberta H. Crabtreeho si vsak tuto pozornost plne zaslouzi. Jmeno autora, jeho vedecke vysledky a dlouholete zkusenosti s prednasenim organometalicke chemie na vehlasne univerzite jsou zarukou, ze text jim napsany patri k tomu nejlepsimu, co bylo v oboru publikovano. Knizka formatu A5 je na prvni pohled sympaticka svym rozsahem: dvoucentimetrova tloustka urcite neodradi ctenare z rad studentu, doktorandu i vedeckych pracovniku, kteri chteji ziskat solidni a pouzitelnevedomosti v perspektivni discipline, ktera dnes tvori jeden z piliru moderni synteticke chemie.

Text je rozdelen do sestnacti kapitol. V uvodnich ctyrech kapitolach je prehledne shrnuta teorie vazby organometalickych sloucenin, jsou ukazany jejich vlastnosti a ctenar se seznami s pripravou a charakterizaci z- a I-komplexu. Autor tak cini nanejvys elegantne a bez pouziti matematickeho aparatu. Dalsi ctyri kapitoly pojednavaji o zakladnich typech reakci organometalickych sloucenin, tj. substituci ligandu, oxidativni adici a reduktivni eliminaci, inzerci a eliminaci, resp. nukleofilni a elektrofilni adici a abstrakci. Rozborem prikladu z literatury autor uvadi ctenare do terminologie organometalicke chemie a umoznuje pochopit podstatu zakladnich procesu. Po tomto teoretickem vyzbrojeni se ctenar s chuti zacte do dalsich sesti kapitol o homogenni katalyze, charakterizaci organometalickych latek, karbenech a polymerizaci, aktivaci malych molekul, clusterech, resp. komplexech ve vysokych oxidacnich stavech. Zbyle dve kapitoly jsou venovany aplikacim organometalickych sloucenin v organicke synteze a bioorganometalicke chemii. Cela kniha je doplnena mnozstvim uzitecnych citaci a ctenar si sve nabyte vedomosti muze prubezne overovat pri reseni 150 uloh, k nimz na konci knihy nalezne reseni.

Dilo je vzacne vyvazene: pres obsahlost a uplnost poznatku bez zbytecne redundance je kniha ctiva, teorii autor vysvetluje srozumitelne bez trivializace, synteticke aspekty jsou v rovnovaze s teorii. Neni chybou autora ale dusledkem bourliveho rozvoje enantioselektivni katalyzy, supramolekularni a materialove chemie v poslednim desetileti, ze stav poznani ve zminenych disciplinach, tak jak je uvedeny v knize, jiz neodpovida skutecnosti. Bez ohledu na tento fakt lze vsem zajemcum o moderni organometalickou chemii jen doporucit pozorne precteni Crabtreeho ucebnice.
Ivo Stary

Sacharidy I
M. Cerny, T. Trnka:

pds, divize SciTech s.r.o., Praha 1995. Stran 69. ISBN 80-901304-4-5, cena pro cleny CSCH 56 Kc. K dostani v prodejne skript VSCHT ci v prodejne p. Wimmera, Lipova 6, 120 00 Praha 2. Objednavky vetsich mnozstvi na adrese sekretariatu CSCH.

Jedna se o vysokoskolsky ucebni text urceny posluchacum Prirodovedecke fakulty University Karlovy v Praze a Vysoke skoly chemickotechnologicke v Praze. Dilo je venovano chemii sacharidu, ktera predstavuje klasickou a v soucasnosti jednu z nejdynamicteji se rozvijejicich oblasti chemie prirodnich latek. Sacharidy jsou vedle bilkovin a tuku nejdulezitejsi slozkou zive hmoty. Soucasny zvyseny zajem o chemii sacharidu je spojen s hlubsim pochopenim vyznamu sacharidu pro procesy probihajici v zive prirode, zejmena s poznanim jejich klicove funkce v rozpoznavacich a obrannych mechanizmech vyssich organizmu na molekularni urovni a s moznosti jejich vyuziti k cilenym zasahum do techto procesu.

V prvni casti je ctenar seznamen se zakladnimi pojmy, t.j. strukturou, klasifikaci a nazvoslovim sacharidu. Nasledujici nejobsahlejsi cast se zabyva nejdulezitejsimi reakcemi monosacharidu a jejich derivatu. V teto kapitole jsou popsany nejbeznejsi reakce a transformace jednotlivych funkcnich skupin sacharidu a moznosti jejich selektivniho chraneni. Tento vyklad je doprovazen priklady vicestupnovych syntez vhodne vybranych derivatu sacharidu. Je rovnez ilustrovan mimoradny vyznam sacharidu jako synthonu s nekolika chiralnimi centry pri synteze slozitych chiralnich sloucenin. V samostatne kapitole je zminka o cyklitolech, pro svoje vlastnosti k sacharidum prirazovanych polyhydroxyderivatech cyklohexanu. Zaver knihy prinasi zakladni informace o oligosacharidech, glykokonjugatech, cyklodextrinech a vyznamnych polysacharidech.

Prestoze impulsem k napsani teto knihy byla potreba vytvorit ucebni text pro studenty specializovaneho studia na Katedre organicke chemie Prirodovedecke fakulty UK v Praze, vzniklo dilo, ktere jde nad tento ramec a muze slouzit jako vitana prirucka pro sirsi chemickou verejnost se zajmem o chemii prirodnich latek. Autorum se podarilo podat strucny, pritom uceleny prehled o chemii sacharidu a jejich vyznamu v zakladnim vyzkumu, prumyslu a humanni medicine.
Miroslav Ledvina

New Journal of Chemistry (NJC)
Nakladatelstvi Gauthier-Villars-CNRS nas pozadalo o rozsireni informace o New Journal of Chemistry. Tento casopis se profiluje jako vedecky casopis vysoke urovne publikujici prace z cele sire chemickeho vyzkumu. Publikuje clanky, kratka a rychla sdeleni ale i prehledy ze vsech oboru chemie prevazne v anglictine. Publikace v New Journal of Chemistry je zdarma, autor obdrzi 50 separatu zdarma a dalsi za uplatu, profesionalni anglicka korektura je zdarma. Pokyny pro autory je mozno obdrzet na adrese Dr. C. Lehman, Bat. 490 - Centre Scientifique d'Orsay, Universite Paris Sud, F-91405 Orsay, France, fax: +33-1-60193302, E-mail: NJC@cth.u-psud.fr. Predplatne na casopis je USD 400/rok. Vzorove cislo k nahlednuti v sekretariatu spolecnosti.

The Institute of Petroleum 1995 Publications Catalogue
Katalog publikaci IP zahrnujici navody, standardy, mereni, statistiky, konferencni materialy, vyukove texty a podobne je mozno ziskat zdarma na adrese Sarah Frost Mellor, Publications Manager, Institute of Petroleum, 61 New Cavendish Street, London W1M 8AR, UK, fax: 0044-171-255-1472

Tylerova cena za vysledky v environmentalnim vyzkumu na rok 1996
Cena dotovana USD 150 000 za vysledky v environmentalnim vyzkumu a nove objevy zdroju energie je opet vypsana i na rok 1996. Uzaverka prihlasek je 2. rijna 1995. Informace a nominace na adrese Dr. J.B. Walker, Executive Director, The Tyler Prize, Office of the Provost, USC, Los Angeles, CA 90089-4019, U.S.A., fax: 001-213-740-1313, E-mail: Walker@ADM-1.usc. edu; nominace musi byt k datu uzaverky kompletni, vcetne doplnkovych materialu.